fbpx

Sztuka na receptę w regionie Morza Bałtyckiego

Nowy projekt mający na celu poprawę dobrostanu psychicznego obywateli UE. Jako partner wiodący, gmina Odense w Danii ma przyjemność ogłosić nowy projekt Interreg Baltic Sea o nazwie: „Sztuka na receptę w regionie Morza Bałtyckiego”. Projekt ma na celu poprawę zdrowia psychicznego mieszkańców regionu poprzez zaangażowanie w działania kulturalne. Projekt będzie rozwijany we współpracy z dwunastoma innymi partnerami z siedmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego(BSR) w latach 2023-2025.

Całkowity budżet projektu wynosi 3,5 mln euro i jest finansowany w 20% przez partnerów i w 80% przez UE. Sztuka na receptę to koncepcja, która została już przetestowana w programach na małą skalę w krajach takich jak Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Założenia programu polegają na tym, aby osoby o złym samopoczuciu psychicznym z powodu stanów takie jak depresja, stres, lęk lub osoby zagrożone wystąpieniem takich schorzeń, otrzymują receptę nie na leki czy terapię, ale na udział w regularnych zajęciach artystycznych w grupie. Udowodniono, że ma to pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne

Wyzwania, które projekt ma rozwiązać
Planując i wdrażając taki program, władze publiczne stoją przed wyzwaniem, jakim jest słabo rozwinięta współpraca między sektorem kultury a sektorem zdrowia, brak wiedzy na temat tworzenia, organizacji i ewaluacji programu oraz brak długoterminowego finansowania. Jak stworzyć, zorganizować i ocenić program oraz brak długoterminowego finansowania. Partnerzy projektu „Sztuka na receptę” wspólnie opracują modelowy program oparty na najnowocześniejszych badanich i ewaluacji. Na najnowocześniejszych dowodach i doświadczeniu, ale możliwy do dostosowania do różnych warunków lokalnych i systemów zdrowia publicznego oraz publicznych systemów opieki zdrowotnej. Program będzie pilotowany przez lokalne i regionalne władze publiczne we współpracy z instytucjami kulturalnymi i oceniony pod kątem skutków zdrowotnych, struktury organizacyjnej i korzyści ekonomicznych.

Partnerami, którzy będą przygotowywać i pilotować program, są trzy lokalne władze publiczne (Saldus/LV, Cēsis/LV, Odense/DK) i trzy regionalne władze publiczne (Pomorze Zachodnie/PL, Bremen/DE i Norrbotten/SE), z których każdy współpracuje z instytucją działającą w obszarze kultury i edukacji kulturalnej (Media Dizajn/PL, Bremer Volkshochschule/DE, Sunderby Folk High School/SE). W ten sposób w projekcie biorą udział wydziały kultury i zdrowia, a także organizacje pozarządowe.

Strona internetowa projektu: https://interreg-baltic.eu/project/arts-on-prescription/

Budżet/Finanse:
Całkowite współfinansowanie programu 2 809 028,43 EUR
Całkowity wkład własny 702 257,13 EUR
Całkowity budżet 3 511 285,56 EUR

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.