fbpx

mikrogranTY

Dla wszystkich mających pomysł i gotowych na społeczny zryw Szczeciński Inkubator Kultury ma coś specjalnego – program pn. „mikrogranTY”, w ramach którego INKU finansuje realizację małych inicjatyw oddolnych. Po naszych doświadczeniach ze wspaniałymi uczestnikami projektu „REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny” chcemy kontynuować tę niesamowitą przygodę z dobrą energią i świetnymi pomysłami. Pragniemy stworzyć szansę dla tych, którzy najlepiej znają swoje podwórka i wiedzą, jak zaangażować lokalną społeczność do działań na rzecz dobra wspólnego. „mikrogranTY” to program dla wszystkich, którzy mają pomysł. Może być to plan na sąsiedzkie upiększanie okolicy, kameralny koncert w nietypowym miejscu, kino w bramie kamienicy – każdy pomysł będzie brany pod uwagę. Dajemy 2000 zł brutto i pełną uwagę (w każdym naborze realizowana będzie tylko jedna inicjatywa), warto więc się zainteresować tym programem.

To jeden z niewielu programów wspierających grupy nieformalne (wystarczą trzy osoby, które chcą coś wspólnie zrobić), nie tylko organizacje pozarządowe. A oprócz pieniędzy, realizatorzy wybranej inicjatywy dostaną coś bezcennego – wsparcie organizacyjne, promocyjne i merytoryczne zespołu INKU. To program dla osób, które są na początku swojej drogi w roli lidera społecznego. Nie ma tu wielkich pieniędzy, bo nie o wielkie pieniądze czy spektakularne przedsięwzięcia tu chodzi. Raczej o stworzenie możliwości spotkania, impulsu, który pociągnie za sobą dalsze działania. Takie inicjatywy – prawdziwe, szczere i oddolne – będą miały największe szanse na realizację.

Nabór do pierwszej edycji programu „mikrogranTY” trwał do 8 lipca 2015 roku. Miło nam ogłosić, że w ramach pierwszego naboru wsparliśmy inicjatywę pn. „Imieniny Storrady” złożoną przez „KLUB STORRADY” STOWARZYSZENIE NA RZECZ WZBOGACANIA I ROZWOJU ŻYCIA KULTURALNO-SPOŁECZNEGO SZCZECINA. W ciągu 13 lat działalności Stowarzyszenia, mieszkańcy ulicy Storrady (i okolic) stali się naturalnymi odbiorcami oferty kulturalnej i edukacyjnej, realizowanej w zabytkowym domku (tzw. Domku Grabarza), który na oczach mieszkańców zmieniał swoją funkcję – od mieszkań socjalnych, przez opuszczoną ruinę, aż po miejsce, którym zaopiekowali się artyści i animatorzy kultury. W szeregu działań realizowanych przez te lata, uczestniczyli również okoliczni mieszkańcy, reprezentujący różne grupy społeczne i wiekowe. Wystawy, koncerty, warsztaty przyciągały zainteresowanych sąsiadów, dla których często wydarzenia w Klubie Storrady były jedynym kontaktem z niemasową oferta kulturalną. Poprzez swoją inicjatywę, Stowarzyszenie jeszcze bardziej zachęciło mieszkańców do uczestniczenia w działalności kulturalnej Klubu i pokazało, że są zawsze mile widziani. Okazją do organizacji spotkania były imieniny patronki ulicy Storrady. W Szwecji znana jest jako Sygrid, a imieniny przypadają 15 września. Planowane wydarzenie było więc swoistym świętem ulicy – formą wspólnego celebrowania, w Szczecinie właściwie niepraktykowaną. Nawiązując do szwedzkiej części życiorysu Storrady, wprowadzone były skandynawskie akcenty, m.in. szwedzkie dania czy gry i zabawy. Gratulujemy!

Nabór do drugiej edycji programu trwał od 3 sierpnia 2015 r. do 3 września 2015 r. Dzięki Waszej aktywności zrealizowaliśmy inicjatywę grupy nieformalnej NASA (Nasza Alternatywna Akcja Społeczna), pn. „O NAS U NAS”. Warto mówić sobie miłe rzeczy. Żyjemy w kulturze, która postrzega to jako słabość, ale według nas niekonstruktywna pochwała jest czasami bardziej skuteczna niż konstruktywna krytyka – tak powstanie pomysłu akcji O NAS U NAS komentuje jedna z jego inicjatorek, Magda. Z tej potrzeby „dobrych słów” urodziła się inicjatywa, do której zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy Szczecina, ale przede wszystkim – rezydenci trzech szczecińskich osiedli: Pomorzan, Golęcina i Gocławia. W ciągu dwóch październikowych dni (14 i 16 października 2015) można było wziąć udział w akcji O NAS U NAS. W Szkole Podstawowej nr 14 i Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej nr 1 (Golęcin-Gocław) oraz w Szkole Podstawowej nr 20 i Bibliotece nr 19 (Pomorzany) odbyły się warsztaty pisania pozytywnych haseł, które następnie zostały tymczasowo umiejscowione w przestrzeni miejskiej podczas towarzyszących warsztatom spacerów po okolicy. Jesteśmy stąd i tą akcją chcemy pokazać, że wygląd i tożsamość tych małych lokalnych ojczyzny zależy tylko od ich mieszkańców – dopowiada Agata. O NAS U NAS miało za zadanie rozbudzić aktywność lokalnej społeczności oraz zachęcić do poznawania okolicy, także na własną rękę. I zaprosić sąsiadów do mówienia sobie miłych rzeczy. Wszystko bezpłatnie i w duchu serdeczności.

Nabór do trzeciej edycji nie obył się bez problemów – pierwsze podejście musieliśmy unieważnić, w drugim wpłynął tylko jeden (!) wniosek. Za to jaki! Nowością w tej edycji była wstępna ocena formalna (można było poprawić błędy). Nabór trwał do 15 maja 2016 r. i z wielką przyjemnością ogłaszamy, że dwa tysiące złotych i nasze wsparcie organizacyjno-promocyjne otrzymały Typiary i ich projekt „Dobre Praktyki”. To społeczno-artystyczna akcja, będąca interwencją w przestrzeń miejską. Celem było zaprojektowanie i wykonanie szyldu dla lokalu usługowego w centrum miasta – wybranych we współpracy z mieszkańcami. To tylko pretekst – odsłonięcie szyldu, zaprojektowanego przez młode szczecińskie projektantki, był okazją do rozmowy na temat estetyki reklam w mieście oraz obywatelskiej odpowiedzialności za ich kształtowanie. Sceną do dyskusji stała się otwarta przestrzeń przed zwycięskim lokalem – pracownią modniarską pani Ewy Tokarskiej na rogu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i Królowej Jadwigi. Efektem był też miniporadnik dla projektantów i przedsiębiorców na temat projektowania graficznego w przestrzeni miejskiej. Kto to zrobił? Typiary, czyli trzy absolwentki Akademii Sztuki w Szczecinie: Ada Krawczak, Patrycja Makarewicz i Patrycja Kuracińska. To nie koniec współpracy Pani Ewy i Typiar, które bardzo polubiły się podczas realizacji projektu Dobre Praktyki – według nas także dowód na to, że mikrogranTY działają.

Nabór do czwartej edycji i zarazem ostatni w tym roku nabór pomysłów na projekty w ramach programu mikrogranTY trwał od 1 do 31 sierpnia. Wszystkie szczegóły można było znaleźć na stronie INKU (inkubatorkultury.szczecin.pl). Do zgarnięcia było 2000 zł brutto na inicjatywę planowaną do realizacji w okresie od 10 września 2016 do 15 października 2016. W ramach programu mikrogranTY świętowaliśmy urodziny ulicy, ostatnią w tym roku mikroinicjatywę. Urodzinowe przyjęcie spędziliśmy na Pogodnie. To była świetna zabawa i edukacyjna przygoda. Dziękujęmy wszystkim, którzy ciężko pracowali, ponieważ bez was by to się nie udało. „Urodziny patrona ulicy Józefa Wybickiego” odbyły się 9 października 2016 roku, w godz. 12:00-15:00 na ulicy Józefa Wybickiego na Pogodnie. Mogliśmy przejść szlakiem patronów ulic, który został utworzony specjalnie z okazji urodzin. Dodatkowo szlak pełni funkcję gry miejskiej, a pierwsi uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Dzieci wspólnie wykonywały kotyliony i uczyły się pisać gęsim piórem. Zapoznaliśmy się także z postacią patrona ulicy Józefa Wybickiego, autora hymnu RP. Pomimo złej pogody bawiliśmy się wyśmienicie i sąsiedzi dopisali swoją obecnością.

DALSZE INFORMACJE:

O PROGRAMIE

Głównym celem programu pn. „mikrogranTY” jest wsparcie przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury działający za pośrednictwem Stowarzyszenia Media Dizajn, inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit i o charakterze interwencyjnym, realizowanych w przestrzeni publicznej i/lub prywatnej i półprywatnej. Pomoc polega na współudziale w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 2000 zł brutto, których brak uniemożliwiłby realizację.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

O wsparcie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)) oraz osoby fizyczne, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadających osobowości prawnej.

CO FINANSUJEMY?

Wsparciem objęte będą inicjatywy:

  • społeczno-kulturalne lub społeczno-artystyczne,
  • o charakterze włączającym i angażującym społeczność lokalną (np. mieszkańców osiedla, wspólnotę mieszkaniową itp.),
  • realizowane na terenie Szczecina.

UWAGA! Wsparcie nie może obejmować kosztów osobowych, ani przedmiotów, które nie zostaną wykorzystane przy realizacji inicjatywy. Nie finansujemy także wynagrodzenia dla pomysłodawcy i/lub koordynatora inicjatywy. Co ważne, wsparcie nie może obejmować kosztów poniesionych przy zakupie alkoholu, papierosów czy substancji psychoaktywnych.

*przez przestrzeń prywatną lub półprywatną rozumiemy przestrzeń „z ograniczeniami”, zwykle niedostępną lub dostępną dla niedużej grupy ludzi, np. podwórka w kamienicach, nieczynne fabryki, mieszkania prywatne itp.)

NABORY?

W ciągu roku przewidujemy jeden nabór, w ramach którego wybierzemy trzy inicjatywy do realizacji. Informacje o naborach pojawiają się na stronie internetowej oraz profilu FB INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem programu, Magdą Roman (mroman@mediadizajn.pl) lub 91 424 04 64).

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.