fbpx

Związek Literatów Polskich

Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin

leszek.dembek4@zlp.szczecin.pl, t. 727012703

 

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE ukonstytuował się  15 listopada 1950 r. a jego  pierwszym prezesem został Jerzy Andrzejewski. Przetrwał zawirowania historyczne, polityczne i podziałowe. Niewątpliwie wpisał się w annały miasta jako grupa zrzeszająca ludzi pióra. Są to nazwiska, bez których polska proza czy poezja byłyby uboższe. Szczególną grupę literacką stanowili i wciąż stanowią maryniści. W szczecińskim oddziale mamy 17 członków:

1. Róża Czerniawska-Karcz – skarbnik, była prezes oddziału, poetka, publicystka, polonistka, animatorka kultury
2. Eugeniusz Daszkowski – były prezes oddziału, prozaik, marynista, publicysta, kpt. żeglugi wielkiej
3. Barbara T. Dominiczak- członek oddziału, poetka, eseistka, publicystka, polonistka, animatorka kultury
4. Leszek Dembek – PREZES oddziału, poeta, autor piosenek, animator kultury,politolog, oficer Wojska Polskiego
5. Andrzej Duboniewicz – członek oddziału, poeta, prozaik, wydawca kilkuset antologii i almanachów
6. Waldemar Gałuszko – członek oddziału, prozaik, autor książek historycznych, w tym z czasów wojny, kombatant AK, radca prawny
7. Józef Gawłowicz – były prezes oddziału dwóch kadencji, pisarz marynista, publicysta, kurier J. Giedroycia, animator kultury, kpt. żeglugi wielkiej
8. Małgorzata Goluda – członek oddziału, poetka, prozaiczka, rysowniczka, tancerka
9. Ewa Grabowska – członek oddziału, autorka filmów i sztuk teatralnych, tłumaczka dramatów z lit. chorwackiej, animatorka kultury pomiędzy       Polską a krajami byłej Jugosławii, reżyser, scenograf
10. Jerzy Jasiński – członek oddziału, pisarz-satyryk, marynista, eseista, felietonista, nauk ekonomicznych
11. Wojciech Jasiński – członek oddziału, prozaik marynista, eseista, grafik, oficer Polskiej Marynarki Handlowej
12. Henryka Kryszczyńska – członek oddziału, poetka, prozaik, malarka, animatorka kultury, emerytowana nauczycielka
13. Janusz Krzymiński – sekretarz oddziału wielu kadencji, poeta, eseista, tłumacz, dziennikarz, operator filmowy, bibliotekarz
14. Rafał Podraza – były wiceprezes oddziału, poeta, dziennikarz, autor piosenek, animator kultury, historyk
15. Edward Siekierzyński – członek oddziału, poeta, eseista, autor słuchowisk radiowych, malarz, rzeźbiarz, medalier
16. Ewa Wojtasik- członek ZLP, Oddział w Kielcach, poetka, autorka tomu opowiadań, animatorka kultury, działa w Centrum Aktywności Artystycznej Osób Niesprawnych Wzrokowo przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, należy do PZPN

Janusz Władysław Szymański (15.11.1940- 18.02.2016), członek oddziału, poeta, prozaik, autor książek historycznych, publicysta, popularyzator wiedzy historycznej, historyk, należał do PZN.

KANDYDACI do szczecińskiego oddziału ZLP:

1. Katarzyna Chabowska
2. Robert Florczyk
3. Zdzisława Gierszal
4. Zbigniew Jahnz
5. Bogusław Janiczak
6. Sławomir Kokorzycki
7. Janusz Kowalkowski
8. Zenon Lach – Ceraszyński
9. Piotr Pawłowski
10. Aleksandra Petrusewicz
11. Helena Pilarska
12. Krystyna Rodzewicz
13. Marcin Rumiński
14. Danuta Sepuco
15. Adam Siedlecki
16. Magdalena Sowińska
17. Krystyna Wajda

NASZE DZIAŁANIA wpisują się w kontynuację przedsięwzięć realizowanych od lat, czyli promocję twórczości  szczecińskich i nie tylko pisarzy, czego dowodem są spotkania literackie współorganizowane z instytucjami kulturalnymi naszego miasta: w Książnicy Pomorskiej, w Zamku Książąt Pomorskich, w Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, w Klubie pod Masztami Akademii Morskiej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w szczecińskich szkołach, a w Pałacu Młodzieży-PCE prowadzimy od roku 2010 cykl comiesięcznych czwartków literackich  W PAŁACU literacko.

Byliśmy organizatorami 5 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”,który adresowany był do młodzieży gimnazjów i szkół średnich w całej Polsce.

Patronujemy literackim przedsięwzięciom takim jak konkursy literackie czy recytatorskie, jesteśmy jurorami (Parnas Szczeciński, Ogólnopolski Konkurs Literacki na List, konkursy poetyckie marynistyczne i o Szczecinie). Chętnie uczestniczymy w spotkaniach autorskich w Szczecinie, w regionie czy w kraju. Włączamy się w imprezy rocznicowe i sami jesteśmy ich inicjatorami.

Promujemy szczecińską MARYNISTYKĘ i pisarzy marynistów – Antologia marynistyczna… z Ziemi i Morza, ZLP seria akcent, Wyd. hogben, Szczecin 2015.

Współpracujemy z mediami: z Miesięcznikiem Pedagogicznym „Dialogi”, z Magazynem „Prestiż”, z TVP Szczecin czy z portalami: SzczecinCzyta.pl oraz  pisarze.pl. Utrzymujemy przyjazne kontakty ze środowiskiem pisarzy polickich – z Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym. Wspomagamy wydawanie twórczości naszych doświadczonych pisarzy jak i zabiegamy o publikowanie twórczości młodych adeptów sztuki poetyckiej czy prozatorskiej  zainicjowanej przez ZLP Oddział Szczecin  serii: akcent, której IV edycja jest w realizacji. Mamy już ponad 30 pozycji wydawniczych.

Jesteśmy inicjatorami i organizatorami spotkań AKADEMIA LITERATURY we współpracy z US, w Klubie 12 SDZ oraz LABORATORIUM POEZJI – warsztatowych spotkań z POEZJĄ. Współorganizujemy od lat pięciu KORYTOWSKIE NOCE POETÓW.

W roku 2015 obchodzimy 65-lecie powstania szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, które to obchody świętować będziemy w grudniu 2015 roku.

ZAPRASZAMY na nasze spotkania i do działania na rzecz szczecińskiej i zachodniopomorskiej literatury.

Szczecińscy literaci w hołdzie Józefowi Bursewiczowi

Oddział szczeciński Związku Literatów Polskich ogłosił Ogólnopolski Konkurs Poetycki opatrzony imieniem Józefa Bursewicza. Patron był szczecińskim poetą, publicystą, recenzentem, tłumaczem z języka rosyjskiego i jidysz. W 1955 r., wspólnie z Andrzejem Dzierżanowskim, Ryszardem Grabowskim i Januszem Krzymińskim, założył grupę poetycką „Metafora”.

– Dla szczecińskiego środowiska literackiego to było niezwykłe wydarzenie. W 1956 roku, ci, wówczas prawie dwudziestoletni poeci, opublikowali w szóstym numerze „Ziemi i Morza” manifest, w którym wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec poezji publicystycznej i agitacyjnej. Opowiadali się za subiektywizmem i prawem do głoszenia własnej wizji świata. Za czynniki hamujące swobodne wypowiadanie myśli uważali bezkrytycyzm i nietolerancję – uzasadnia wybór patrona Leszek Dembek, prezes szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich – Dużą wagę przywiązywali do formy poetyckiej i popierali każdą formę. Uważali, że piękno nie zawsze musi być logiczne, a metafora jest jednym z niezbędnych elementów poezji.

Józef Ambroży Bursewicz urodził się 7 grudnia 1927 roku w Wilnie w rodzinie inteligenckiej. Mając 18 lat przybył, jako repatriant, do Szczecina. W latach 1948-1951 studiował medycynę, a jednocześnie zajmował się pisaniem. Gdy jego twórczość zaczęła odnosić sukcesy zrezygnował ze studiów. Jego pierwszy tekst ukazał się na łamach „Głosu Szczecińskiego” w  1951 roku. Uprawiał poezję oraz publicystykę kulturalną w prasie i radiu. Jego utwory były drukowane w m.in. „Ziemi i Morzu” „Tygodniku Zachodnim”, „Nowych Sygnałach”, „Życiu Literackim”, „Poglądach”, „Kamenie”, „Nadodrzu”, we „Współczesności” oraz w miesięczniku „Szczecin”. Pisał także teksty dla teatrzyków studenckich, słuchowiska na zlecenie radia w Szczecinie oraz pasma ogólnopolskiego Polskiego Radia. Dla nich przygotował ponad 700 audycji o charakterze literacko-kulturalnym. Był cenionym krytykiem twórczości plastycznej. W tej działalności ukrywał się pod pseudonimem Jerzy Rustem. Aktywnie włączał się w życie artystyczne Szczecina. Zmarł 5 marca 1982 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Bursewicza jest organizowany w ramach Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji, którą literaci zainaugurowali 21 marca w Książnicy Pomorskiej.

Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 roku życia. Autorzy mogą zgłaszać swoje wiersze w dwóch kategoriach:

  • „O Złotą Metaforę”, obejmującą utwory na każdy temat,
  • oraz „O Metaforę szczecińską” – wiersze o tematyce, odnoszącej się do Szczecina.

– Uczestnik jest obowiązany do nadesłania zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach, a każdy wiersz nie może przekraczać 23 wersów. Jeden autor może zgłosić prace w obydwóch kategoriach – wyjaśnia prezes.

Zgłoszone wiersze nie mogą być publikowane w całości lub we fragmentach do czasu ogłoszenia wyników, a także nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.

– Bardzo ważne jest, aby każdy utwór był oznaczony godłem, słownym lub cyfrowym, ale nie obrazkiem, czy grafiką. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej dane autora – podkreśla prezes.

Prace należy wysłać na adres Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, a termin ich zgłaszania upływa 4 kwietnia.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej strona główna Szczecińskiego Inkubatora Kultury w zakładce „pobieralnia” lub zadzwonić pod numer 261 455 378.

Tekst: Danuta Sepuco

Inauguracja Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji już za nami

21 marca w Auli mieszczącej się w Książnicy Pomorskiej odbyło się oficjalne otwarcie nowego projektu artystycznego organizowanego przez szczeciński oddział Związku Literatów Polskich we współpracy z regionalnymi grupami i instytucjami kultury. Zachodniopomorska Wiosna Poezji, bo taką nazwę nosi ów projekt, to pomysł łączenia w sobie poprzez artystyczne perfomance’y różnych znamion sztuki. Przenikanie tego co poetyckie, z magią fotograficznych kolaży, muzyki, malarstwa, czy sensualności tańca. Projekt trwać będzie od marca do czerwca w różnych miejscach naszego regionu, i tu trzeba od razu wspomnieć – projekt nie ogranicza się jedynie do Szczecina. Imprezy kulturalne będą odbywać się również m.in. w Świnoujściu, Choszcznie czy Stargardzie. Każdy miesiąc to osobne imprezy artystyczne m.in wernisaże, również na szczecińskiej Różance, slam poetycki, koncerty czy wieczory autorskie połączone z występami tanecznymi. W skrócie dla mieszkańców łaknących kultury na pewno znajdzie się coś wartego uwagi.

Inaugurację Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji otworzyło przemówienie prezesa szczecińskiego oddziału ZLP i głównego inicjatora projektu Leszka Dembka, który pokrótce omówił główne założenia imprezy i przedstawił grupy, które biorą udział w tym wielkim przedsięwzięciu m.in. Horyzont czy Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach. Zaraz po wystąpieniu goście mogli nacieszyć oczy występem młodej formacji tanecznej Joy Dance działającej w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej mieszczącej się na ulicy Wawrzniaka 5, w tle zaś skrzypek Misza Tsebriy z Opery i Operetki zagrał „Cztery Pory Roku (Wiosna) Vivaldiego, występ nadał spotkaniu magicznego klimatu, budzących się kwiatów wiosny, którym były tancerki w blasku muzyki.

Następnym punktem wieczoru był wykład prof. US dr. hab. Jerzego Madejskiego pt. „Wiersz i historia”, w którym większość czasu poświęcił twórczości jak i samej osobie Józefa Bursewicza poety pochodzącego z Wilna debiutującego w 1951 r. na łamach Głosu Szczecińskiego, tłumacza i autora dwóch tomów poetyckich („Kroki we mgle” i „Chłód nocy”) oraz kilku audycji radiowych.

Podczas wykładu nie zabrakło żwawych dyskusji z publicznością, czy zabawnych wymian zdań między profesorem Madejskim a ks. Sławomirem Kokorzyckim. Wiersze poety deklamował Stanisław Heropolitański.

Uzupełnieniem wieczoru była galeria fotografii do wierszy z tomików wydawanych w serii „Akcent” wykonaną przez grupę artystyczną Iuvenis Ars pt. „Interakcje, poezja – fotografia – grafika”.

Spotkanie inauguracyjne zakończyło się otwarciem Galerii Jednego Wiersza, która jest tradycją zaczerpniętą wprost z siedziby Klubu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Odsłonięcia wiersza wraz z podobizną autora dokonał syn Józefa Bursewicza, Szymon Bursewicz, który zdradził kilka anegdot z życia swojego ojca. Kilka słów na zakończenie zabrał również Janusz Krzymiński, który razem z Józefem Bursewiczem tworzył grupę poetycką „Metafora”.

Jednak spotkanie w Książnicy Pomorskiej nie było jedynym wydarzeniem tego wieczoru. W tym samym czasie inaugurację Zachodniopomorskiej Wiosny poezji obchodzili poeci z Klubu Literackiego „Na Wyspie” w Świnoujściu oraz Stowarzyszenie Poetów Kołobrzeskich, którzy na tą okazję przejechali przez miasto „Autobusem pełnym poezji”.

Więcej informacji o kolejnych wydarzeniach można będzie w najbliższym czasie znaleźć m.in. na stronach
– Książnicy Pomorskiej
– Związku Literatów Polskich
 e-Magazynu „Horyzont”
– Szczecińskiego Inkubatora Kultury
– Szczecinczyta.pl
– Ewyspiarz.pl
– Iświnoujście.pl

Tekst: Anna Jakubczak, Grupa Literacko – Artystyczna „Horyzont”

Plenerowe Spotkanie Artystyczne w Ogrodzie RÓŻANKA w Szczecinie

W dniu 4 czerwca 2017 r., nastąpi najważniejsze wydarzenie artystyczne Szczecińskiej Wiosny Poezji czyli Plenerowe Spotkanie Artystyczne w Ogrodzie RÓŻANKA w Szczecinie pn. „Nuty i strofy na różanej pięciolinii”.
Jest to projekt Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, który rozpoczął się w dniu Światowego Dnia Poezji i będzie trwał do rozpoczęcia lata. Wiosna Poezji stanowi dodatkowy impuls dla promocji poezji poprzez organizację wydarzeń poetyckich, ze szczególnym uwzględnieniem autorów regionalnych, zarówno tych znanych jak i mniej znanych. Park Miejski RÓŻANKA w tym dniu stanie się swoistą Wolną Republiką Poetów i Malarzy nie tylko z naszego regionu.
Podczas koncertu zostaną ogłoszone wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforęˮ, zostaną uhonorowani POECI Laureaci z Polski, regionu i Szczecina. Wiersze laureatów usłyszymy w recytacji aktorki Ewy Sobczak, Sylwii Witkowskiej oraz Daniela Janickiego, którzy są laureatami wielu konkursów recytatorskich i teatralnych.
W programie plenerowego spotkania wystąpi pod batutą Marka Gończa Chór „Melodia” ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, w ich wykonaniu usłyszymy trzy pieśni o Szczecinie. Duet „Kozak & Wiśniewski Duo” Miriam Kozak – skrzypce, Michał Wiśniewski – akordeon z Akademii Sztuki w Szczecinie jako muzyczną oprawę wierszy zaprezentuje standardy muzyki klasycznej, m.in. Antonio Vivaldiego – „Wiosna”, Vittorio Monti – „Czardasz”, Nenio Morricone – „Obój Gabriela”, Astor Piazzolla – „Libertango”. Młodzi muzycy są mi.n. zdobywcami I miejsca na VII Międzynarodowym Konkursie Instrumentalnym w Mont-Dore (Francja).
W koncercie pt. „Wśród muz Apollina” w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Artes Ensamble w składzie: Anna Baran – mezzosopran, Małgorzata Janaszek – wiolonczela (prowadzenie koncertu), Andrzej Janaszek – fortepian (aranżer muzyczny, dyr. artystyczny zespołu Artes Ensemble) usłyszymy m.in. kompozycje muzyczne F.Chopina, St. Moniuszki, H. Wieniawskiego, M. Karłowicza, I.J.Paderewskiego, F.Maklakiewicza, H. Warsa – do poezji A. Mickiewicza, J. Czeczota, St. Witwickiego, K. Przerwy-Tetmajera, J. Tuwima. Zespół wokalno-instrumentalny Artes Ensemble z powodzeniem koncertuje na scenach muzycznych i teatralnych w całej Polsce i za zachodnią granicą, spotykając się z gorącym przyjęciem i uznaniem publiczności, krytyki i środowiska muzycznego,(…) jak czytamy w materiałach: ARTES MUSIC Agencja Artystyczna).
Spotkanie plenerowe poprowadzi Ewa Sobczak – aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Po koncercie nagrodzone wiersze zarówno z I jak i z II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforęˮ będzie można przeczytać w czarnodruku i brajlem na tablicach pod pergolą w Galerii Wierszy – specjalnie na tę okoliczność przygotowaną.
Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Klub Plastyka „Impresja” z Choszczeńskiego Domu Kultury zaprezentuje wystawy z pracami swoich artystów.
W przeddzień plenerowego spotkania na RÓŻANCE, 3 czerwca w Szczecińskim Inkubatorze Kultury odbędzie się Turniej Jednego Wiersza z udziałem poetów ze Szczecina, Stargardu, Polic, Raby Wyżnej, Opola, Skwierzyny oraz Krakowa.
Plenerowe Spotkanie Artystyczne może zaistnieć w takim szerokim spektrum dzięki sponsorom:
• Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin
• Wydział Kultury Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
• Szczecińska Agencja Artystyczna
• Zarząd Morski Portów Szczecin – Świnoujście S.A.
• Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów”
• Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Lider”

Tekst: Leszek Dembek – Prezes Związku Literatów Polskich w Szczecinie

1) W ramach realizacji niniejszej umowy Związek zobowiązuje się do prezentacji i utrzymywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy logo i marki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA” podczas koncertu organizowanego przez Związek

2) Zamieszczenia i utrzymywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy logo ZMPSiS SA na stronie internetowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury w zakładce Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie z aktywnym linkiem do strony ZMPSiS SA: http://www.port.szczecin.pl/pl/

Wodowanie Statków Poezji

„Wodowanie Statków Poezji” to projekt Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, który ma charakter happeningu. Przesłaniem tego wydarzenia artystycznego jest promocja polskiej poezji marynistycznej ze szczególnym uwzględnieniem twórców Pomorza Zachodniego.

Akcja happeningowa rozpocznie się  podczas Tall Ships Races 2017 w dniu 6 sierpnia br., o godz. 11.30 przy Izbie Celnej (obok Mostu Długiego przy nabrzeżu Odry). Orszak literacki z przygotowanymi (kartonowymi) statkami poezji uda się w kierunku STS Fryderyk Chopin, gdzie o godz. 12:00 na pokładzie żaglowca  nastąpi deklamacja wierszy.

UroczysteWodowanie Statków Poezjiz udziałemkpt. ż.w.Józefa Gawłowiczanastąpi przyMarinie na Wyspie Grodzkiej. Dołącz do naszego orszaku – zabierz swój ulubiony wiersz o morzu i Ty możesz razem z nami go zwodować – by rozsławiał Wielkie Morze Piękna !!!

Partnerem strategicznym projektu jest Zarząd Portu Szczecin – Świnoujście S.A.

Tekst: Leszek Dembek – Prezes Związku Literatów Polskich w Szczecinie

1) W ramach realizacji niniejszej umowy Związek zobowiązuje się do prezentacji i utrzymywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy logo i marki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA” podczas realizacji projektu pn. „Wodowanie Statków Poezji”.

2) Zamieszczenia i utrzymywania w okresie obowiązywania niniejszej umowy logo ZMPSiS SA na stronie internetowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury w zakładce Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie z aktywnym linkiem do strony ZMPSiS SA: http://www.port.szczecin.pl/pl/

Powrót z połowu

 

Kuter

pływająca plamka nadziei

topem rysuje czerń nieba i gwiazdy.

Krzyczy mewa zbudzona o świcie.

Nad lądem słońce

wstaje z pościeli lasów.

Kuter

cytryna ciśnięta w atrament…

Niecierpliwe z chłodu ręce

przebierają srebro ryb wydarte nocy

sięgają po suchość papierosa.

Pod powiekę nadpływają wytęsknione okręty snu…

Janusz Krzymiński – Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.