fbpx

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”

tel:  783 950 930

e-mail: biuro@twiks.pl

Wspierają, rozwijają, działają, propagują – te cztery hasła najlepiej opisują tę organizację. Wspierają organizacje pozarządowe, młodzież, bezrobotnych, wykluczonych społecznie w dążeniu do aktywności. Rozwijają partnerstwa zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, które przyczyniają się do powstawania nowych działań w naszym województwie. Działają na rzecz społeczności lokalnych i poprawy dostępności do działań aktywizujących, ponieważ uważają, że od pojedynczego człowieka rozpoczyna się rozwój całych społeczności i pozytywna zmiana. Propagują zmianę w myśleniu o edukacji i promują edukację nieformalną w tym outdoor education, jako efektywne narzędzia do pracy nad rozwojem interpersonalnym oraz aktywizacją społeczną i zawodową.

https://twiks.pl/

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Wspierania-Inicjatyw-Kulturalno-Spo%C5%82ecznych-TWIKS-161986557184451/

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.