fbpx

Stowarzyszenie Kamera

e-mail: ngokamera@gmail.com

tel. 501 838 708

Stowarzyszenie Kamera powstało w 2011 roku z  inicjatywy pasjonata sztuki filmowej Krzysztofa Kuźnickiego. Terenem prowadzonej działalności Stowarzyszenia KAMERA jest obszar Polski a siedzibą  władz statutowych jest  Szczecin. Stowarzyszenie skupia szczecińskich artystów (filmowców, aktorów, muzyków, plastyków) animatorów kultury, socjologów, pedagogów, terapeutów  czyli ludzi o szerokim spektrum zainteresowań. Stowarzyszenie Kamera  inicjuje  wydarzenia kulturalne, popularyzuje dokonania artystów, edukuje młodzież i dorosłych poprzez sztukę oraz podejmuje wszelkie działania na rzecz profilaktyki społecznej.

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.kamera/

http://ngokamera.pl/

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.