fbpx

Stowarzyszenie EDUKACJA dla TALENTU

Cele Stowarzyszenia:

1. Działanie na rzecz młodzieży uzdolnionej artystycznie, która jest uczniami-słuchaczami szkół artystycznych, a przede wszystkim Niepublicznej Policealnej Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Szczecinie, dorosłych artystów amatorów, seniorów, parających się sztuką i kulturą.

2. Popularyzowanie wiedzy o sztuce, kulturze, edukacji, oświacie wśród społeczeństwa.

3. Promocja i popularyzowanie szkolnictwa artystycznego.

4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi działalnością określoną w niniejszym regulaminie.

5. Pozyskiwanie mecenasów i patronów dla szkolnictwa artystycznego, młodzieży, dorosłych i seniorów utalentowanych i uzdolnionych artystycznie oraz przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.

6. Promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie.

7. Pomoc w budowaniu kariery artystycznej.

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.