fbpx

Kreis fuer Naturliche Lebenshilfe ev. (Koło Naturalnej Pomocy Życiu w Szczecinie)

Koło Przyjaciół Bruno Gröninga jest dobrowolnym zrzeszeniem ludzi, którzy uznali naukę Bruno Gröninga za pomocną i wartościową i stosują ją we własnym życiu. „Nie ma chorób nieuleczalnych” – Droga do zdrowia ciała i duszy. Uzdrowieni relacjonują, jak stali się zdrowi. Dowodzi tego duża ilość relacji z uzdrowień, które są starannie sprawdzane przez lekarzy Medycznej Grupy Naukowej i udokumentowane badaniami medycznymi, przeprowadzanymi przez niezależnych lekarzy.

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.