fbpx

„Inkubator” Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

509 918 208

https://www.facebook.com/inkubator.spolecznosc/

http://www.inkubator.info.pl/index.php

Inkubator to miejsce gdzie członkowie  starają się stworzyć optymalne i przyjazne warunki duchowe dla podtrzymania nowego życia w Jezusie Chrystusie, prawidłowego rozwoju i wzrostu po to aby wszyscy stali się uczniami naszego Zbawiciela.
Inspiracją  dla nich jest list do Efezjan 4.11-16
Jak Apostoł Paweł nauczał w lisie do Efezjan „abyśmy, wszyscy doszli razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości Pełni Chrystusa”

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.