fbpx

Fundacja ARTmosphere

b.kuracinska@artmosphere.pl

Zamierzeniem fundatorów, a przez to celem Fundacji ARTmosphere jest wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu do niej. Ponadto fundacja realizuje samodzielnie, jak i przy współudziale innych instytucji, w kraju i zagranicą, projekty oraz prezentacje sztuki współczesnej. Są to między innymi :wystawy indywidualnych artystów, projekty kuratorskie , spotkania artystyczne, sympozja oraz działalność wydawnicza . Istotną jest dla nas również realizacja działań edukacyjnych w celu umożliwienia świadomego odbioru sztuki, a także inspirowania rozwoju osobowości poprzez sztukę.

http://artmosphere.pl/WP/

https://www.facebook.com/Fundacja-Artmosphere-339459472764690/

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.