Głosowanie w Programie Społecznik

Trwa głosowanie na wybrane projekty powiatowe i regionalne w Programie Społecznik za pomocą platformy internetowej https://pomorzezachodnie.wybiera.pl . Każda osoba, która ukończyła 16 lat i jest mieszkańcem województwa może wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na 3 inicjatywy o zasięgu wojewódzkim oraz 1 głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym (wg miejsca zamieszkania). Aby głos...

FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO

W okresie od 01.09.2019r. – 31.12.2020r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO” PROJEKT POLEGA na przejściu uczestnika projektu przez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, która opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy. Przy czym dwa elementy (opracowanie Indywidualnego Planu Działania(IPD), oraz wsparcie pośrednictwo i/lub poradnictwo zawodowe) są...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące Programu Fundusz Inicjatywy Obywatelskiej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze województwa zachodniopomorskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącym aktualnego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji...

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.