fbpx

OPEN CALL – REZYDENCJA SZTUK SCENICZNYCH W POLSCE/ PERFORMING ARTS RESIDENCY IN POLAND

Open Call dla aktorów, muzyków, scenografów oraz artystów plastyków!

Kto

Ladder Art Company (Węgry), La Transplanisphere (Francja) oraz Stowarzyszenie HYBADU (Polska) zapraszają do udziału w projekcie „The 2084 Project”.

 

Co

Trzytygodniowa intensywna rezydencja artystyczna, podczas której zespół artystyczny projektu będzie współpracował z lokalnymi artystami nad stworzeniem spektaklu teatralnego „2084” oraz nad przygotowaniem wystawy sztuki. Praca artystyczna będzie skupiona na tematach zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju oraz świadomości ekologicznej. Rezydencja zakończy się premierą spektaklu teatralnego oraz otwarciem wystawy. Dołącz do nas i pozostaw swój ślad, inspirując do zmiany!

 

Kogo szukają

• artystów specjalizujących się w teatrze fizycznym i ruchowym

• muzyków: pianistów klasycznych i wokalistów,

• projektantów kostiumów i scenografii,

• artystów plastyków.

 

Co oferują:

• uczciwe wynagrodzenie dla artystów za ich cenny wkład pracy (1100 zł brutto/tydzień – umowa zlecenie),

• zapewnione zakwaterowanie (dla chętnych) oraz wyżywienie podczas rezydencji,

• bliską współpracę z naszym międzynarodowym zespołem artystycznym – bogatą wymianę wiedzy i dobrych praktyk w procesie twórczym,

• po premierze spektakl będzie mógł pozostać z artystami, planowane są również grania spektaklu, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

 

Minimalne wymagania dla wszystkich uczestników

• znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym,

• dotyczy muzyków, projektantów kostiumów i scenografii, artystów plastyków: wskazana dostępność w okresie trwania rezydencji, podczas warsztatów, prób i wydarzenia prezentacyjnego,

• dotyczy aktorów: wymagana całkowita dostępność przez cały okres trwania rezydencji, podczas warsztatów, prób i wydarzenia prezentacyjnego.

______________________________________________________

Etapy procesu selekcji dla aktorów

 

I runda:

• wypełnienie i wysłanie formularza aplikacyjnego – https://docs.google.com/forms/d/1lRfhCKAyGjVFusiirc9HJZ11d5_TlULdGf7uEnk8Uzg/viewform?edit_requested=true do 16.04.2024, do północy

• wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiej rundy do 22.04.2024.

 

II runda:

• nagrane i wysłane krótkie wideo z dwoma zadaniami performatywnymi otrzymanymi od zespołu artystycznego – termin nadsyłania 30.04.2024, do północy

•wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do finałowej rundy do 06.05.2024.

 

III runda:

• wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w dwudniowych warsztatach castingowych na żywo (18-19.05.2024), podczas których uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje dopasowanie do celów projektu.

• wybrani artyści zaproszeni na rezydencję zostaną o tym poinformowani do 20.05.2024. ____________________________________________

Etapy procesu selekcji dla muzyków, projektantów kostiumów i scenografii, oraz artystów plastyków

 

I runda:

• wypełnienie i wysłanie formularza aplikacyjnego (linki do formularzy aplikacyjnych dla poszczególnych ról poniżej) do 19.04.2024, do północy.

Muzycy: https://docs.google.com/forms/d/11NamgCWE5VrSkE5SucnCqXfQyHllaDEP-wmlumQhd3g/viewform?edit_requested=true

Projektanci kostiumów i scenografii: https://docs.google.com/forms/d/1wS2uYoXQtrHO3ogqUbS5KTCtT05G9ZvrPHHz8W3Fr8Y/viewform?edit_requested=true

Artyści plastycy: https://docs.google.com/forms/d/10JCL06AAGykIy1M5HrTODBnafaj04EAhfqxCPLNQ6_o/viewform?edit_requested=true

• wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiej rundy do 23.04.2024.

 

II runda:

• indywidualne zadania online oraz możliwa rozmowa online,

• wybrani artyści zaproszeni na rezydencję zostaną o tym poinformowani do 20.05.2024. ____________________________________________

Termin rezydencji

“The 2084 Project” – Rezydencja w Polsce – 03.08.2024 – 24.08.2024.

 

Gdzie

• Warsztaty castingowe – Przecław 3D, 72-005 Przecław,

• Rezydencja Projektu 2084 – Przecław 3D, 72-005 Przecław, Polska oraz Rampa Kultura, Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów,

• Spektakl finałowy i wystawa – Rampa Kultura, Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów (w ramach Festiwalu Bramat 2024).

 

O projekcie

Zmiany klimatyczne są globalnym problemem, który wykracza poza indywidualne, regionalne, kulturowe i narodowe granice. “The 2084 Project” ma na celu wykorzystanie przemiany siły sztuki do wywołania zmian społecznych, przybliżając wizję Europy w roku 2084, radykalnie dotkniętej zmianami klimatycznymi i związanymi z nimi zagrożeniami.

“The 2084 Project” ma na celu promowanie zrównoważonego tworzenia w dziedzinie sztuk performatywnych poprzez międzynarodową współpracę z partnerami z Węgier, Francji i Polski. Naszym głównym celem jest stworzenie podstaw dla zrównoważonych praktyk artystycznych, koncentrując się na tworzeniu produkcji, które powstają w sposób odpowiedzialny dla środowiska, mogąc stanowić wzór dla przyszłych twórców.

 

Koncepcja spektaklu

Gdzieś na planecie zwanej Ziemią, na jakimś oceanie, gdzieś około 2084 roku.

 

Ci, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z powodu różnych skutków zmian klimatycznych, podróżują tratwą złożoną z kopców plastikowych odpadów. Niektórzy mieli zniszczone domy przez klęski żywiołowe, inni mieli nie do zniesienia warunki pogodowe w swoim kraju, a niektórzy uciekają przed wojną. Oni, garstka, stanowią populację Ziemi. Pozostali. Ci, którzy przetrwali. Na razie.

 

Uciekli z różnych obszarów, aby znaleźć nowy dom. Albo przynajmniej bezpieczeństwo. Albo przynajmniej chwilę spokoju. Są tutaj z różnych stron, wielcy, mali, biali, czarni, pulchni, szczupli, owłosieni, nagie. W normalnych okolicznościach nie zwracaliby na siebie uwagi. Być może byliby wrogami. Ale teraz muszą trzymać się razem. Są od siebie zależni, jakkolwiek by różni nie byli. Mają wspólny cel: przetrwanie.

 

I…

Są wszyscy Zwierzętami.

Oni już umarli, zniknęli, uciekli na inną planetę, albo kto wie gdzie. Ocaleni są jak mieszkańcy Arki Noego XXI wieku – ale brakuje im   pewności, że kiedykolwiek zobaczą ląd i będą mogli zacząć nowe życie

 

Czy możliwe jest pozostanie zwierzęciem w zdehumanizowanym świecie? Czy po zniszczeniu planety przez ludzkość zostawiła ona jakiś ślad (łapę) na wciąż zamieszkałej ziemi? I czy strach, egoizm i żądza władzy zdołały przedostać się do serc zwierząt, czy jest jeszcze nadzieja na nowy początek, na nadejście Złotego Wieku po Potopie XXI wieku?

 

2084 jest w założeniu działaniem niewerbalnym, opartym na ruchu fizycznym. Nawiązuje do powieści George’a Orwella (1984). Bada prawdopodobne konsekwencje zmian społecznych i środowiskowych w XXI wieku oraz opowiada fikcyjną, utopijną i symboliczną historię ludzkości w 2084 roku. Historia przedstawienia jest inspirowana polską sztuką, „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka. Podobnie jak w biblijnej historii Arki Noego, grupa archetypalnych zwierząt, przedstawionych jako uchodźcy, dotknięta różnymi problemami spowodowanymi zmianami klimatycznymi, podróżuje na tratwie z plastikowych śmieci na otwartym morzu w roku 2084.

 

Zespół artystyczny

Mátyás Marofka – dyrektor artystyczny projektu, dyrektor Ladder Art Company, aktor, trener aktorski, twórca teatralny. https://ladderartcompany.com/

Krzysztof Gmiter – choreograf:

Victor Morato Ribera – kompozytor:

Marcel Pető – nadzór muzyczny

Sári O. Horváth – pisarz

Máté Czakó – asystent dyrektora

Alíz Győri – fotograf:

Hanna Masznyik – scenograf

Alexandra Auer – kostium designer

Judit Csanádi – nadzór scenograficzny

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu i zespołu artystycznego, zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych i fanpage’ów:

https://ladderartcompany.com/

http://www.hybadu.art/

https://latransplanisphere.com/

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy pisać na adres: the2084project@gmail.com

 

Projekt jest współfinansowany przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

________________________________________________________________________________________________________

Eng

___________________________________________

Open call for performing artists, musicians, stage designers, and fine artists!

 

Who

Ladder Art Company (Hungary), La Transplanisphere (France) and HYBADU Association (Poland) invite you to “The 2084 Project”.

 

What

Three-week-long intensive artistic residency during which the project’s artistic team will collaborate with local artists on the creation of the “2084” theatre performance and fine arts exhibition. All the artistic work will focus on the themes of climate change, sustainability, and environmental consciousness. The residency will result in the premiere of the theater performance and the opening of the exhibition, with possible future representations. Join us in making a lasting impression and inspiring change!

 

Who are we looking for

• performers specializing in physical and movement-based theater

• musicians: classical pianists and voice artists

• costume-set designers

• fine artists

 

What do we offer

• fee for artists, ensuring their valuable work is fairly compensated (1100 zł gross/week, contract of mandate)

• accommodation (for those who need) and food during the residency

• close collaboration with our international artistic team – rich exchange of artistic creation knowledge and good practices

• after the premiere, the performance will be able to stay within the local context, planned to be played long-term nationally as well as internationally

 

Minimal requirements for all participants

• an understanding of English is necessary

• availability for the whole duration of the workshop, rehearsals, and presentation event ______________________________________________________

Selection process for the Performing Artists

 

1st round

• fill out and send the application form https://docs.google.com/forms/d/1lRfhCKAyGjVFusiirc9HJZ11d5_TlULdGf7uEnk8Uzg/viewform?edit_requested=true until 16.04.2024 midnight

• selected candidates will be invited for the second round until 22.04.2024

 

2nd round

• record and send short video with two performative tasks received from the artistic team – deadline 30.04

• chosen candidates will be invited to the final round until 6.05.2024

 

3rd round

• chosen candidates will be invited to participate in live, 2-days casting workshops (18 19.05.2024), where participants can showcase their compatibility with the project’s goals

• chosen artists, invited for the residency, will be informed until 20.05.2024

____________________________________________

Selection process for the Musicians, Costume-set Designers, Fine Artists

 

1st round

• fill out and send the application form (links for application forms for each role below) until 19.04.2024 midnight.

Musicians: https://docs.google.com/forms/d/11NamgCWE5VrSkE5SucnCqXfQyHllaDEP-wmlumQhd3g/viewform?edit_requested=true

Costume-set Designers: https://docs.google.com/forms/d/1wS2uYoXQtrHO3ogqUbS5KTCtT05G9ZvrPHHz8W3Fr8Y/viewform?edit_requested=true

Fine Artists: https://docs.google.com/forms/d/10JCL06AAGykIy1M5HrTODBnafaj04EAhfqxCPLNQ6_o/viewform?edit_requested=true

• selected candidates will be invited for the second round until 23.04.2024

 

2nd round

• individual online task and possible interviews

• chosen artists, invited to the residency, will be informed until 20.05.2024

____________________________________________

Residency timeframe

“The 2084 Project” – Residency in Poland – 03.08.2024 – 24.08.2024

 

Where

• Casting workshops – Przecław 3D, 72-005 Przecław, Poland

• The 2084 Project Residency – Przecław 3D, 72-005 Przecław, Poland and Rampa Kultura, Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów, Poland

• Final performance and the exhibition – Rampa Kultura, Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów, Poland (during Bramat Festival 2024)

 

About the project

Climate change is a global issue that goes beyond individual, regional, cultural, and national borders. The 2084 project aims to harness the transformative power of arts to drive societal change by envisioning Europe in the year 2084, radically affected by climate change and related threats.

The 2084 project aims to foster sustainable creation in the field of performing arts through an international collaboration involving partners from Hungary, France, and Poland. Our main objective is to lay the groundwork for sustainable performing art practices, focusing on creating productions, with climate change as a subject, that arise environmentally responsible and can serve as a model for future creators committed to sustainability.

 

Concept of the performance

Somewhere on a planet called Earth, in some ocean, sometime around 2084.

 

Those who have been forced to flee due to the various effects of climate change are traveling on a raft made of piles of plastic garbage. Some have had their homes destroyed by natural disasters, others have had unbearable weather in their country, and some are fleeing war. They, a handful, are the population of the Earth. The rest. Who survived. For now.

 

They fled from different areas to find a new home. Or at least safety. Or at least a minute of peace. There are from all over here, big, small, white, black, chubby, thin, hairy, bare. Under normal circumstances, they would not pay attention to each other. Maybe they would be each other’s enemies. But now they have to hold it together. They are depending on each other, however different they may be. They have a common cause: survival.

 

 And…

They are all Animals.

The humans? They have already died, disappeared, fled to another planet, or who knows where. The survivors are like the inhabitants of a 21st-century Arc of Noah – but they lack the certainty that they will see land one day and can start a new life.

 

Is it possible to remain an animal in the dehumanized world? After humanity destroyed the planet, did they leave behind a foot (paw) of habitable land? And did fear, selfishness, and lust for power manage to seep into the hearts of animals, or is there still hope for a new beginning, for the arrival of the Golden Age after the Flood of the 21st century?

 

2084 is visioned as a nonverbal, movement-based, physical, and visual theater performance. Referring to George Orwell’s novel (1984). It explores the likely consequences of social and environmental change in the 21st century and tells a fictional, utopistic, and symbolic story of humanity in 2084.

The story of the performance is inspired by a Polish drama, Out at Sea (Na pełnym morzu) by Sławomir Mrożek. As in the biblical story of the Arc of Noah, a group of archetypal animals as refugees from various problems caused by climate change are traveling on a raft of plastic rubbish at the open sea in the year 2084.

 

The Artistic Team

Mátyás Marofka – director artistic director of Ladder Art Company, actor, actor-trainer, theatre maker. https://ladderartcompany.com/

Krzysztof Gmiter – choreographer:

Victor Morato Ribera – music composer:

Marcel Pető – music supervisor

Sári O. Horváth – writer

Máté Czakó – assistant director

Alíz Győri – photographer:

Hanna Masznyik – set designer

Alexandra Auer – costume designer

Judit Csanádi – stage designer supervisor

 

For more informations about the project and the artistic team, you can visit our websites and fanpages:

https://ladderartcompany.com/

http://www.hybadu.art/

https://latransplanisphere.com/

In case of any queries, please write to: the2084project@gmail.com

The project is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.