fbpx

Udział Sekretariatu ds. Młodzieży w międzynarodowym projekcie

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego bierze udział w wyjątkowym projekcie dotyczącym crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Sekretariat reprezentując Województwo Zachodniopomorskie, jest jedynym polskim partnerem projektowym.

Projekt ”CROWDFUNDMATCH – Unlocking the Crowdfunding potencial for the European Structural and Investment Funds” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 r i trwa w latach 2023-2027.

Projekt jest pierwszą w Europie wspólną próbą wykorzystania potencjału crowdfundingu w połączeniu z finansowaniem ze środków publicznych, przede wszystkim środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Należą do nich m.in. znane w całej Polsce programy Interreg, z których korzystał już pewnie każdy powiat. To są środki, które służą wspieraniu harmonijnego rozwoju i zmniejszaniu dysproporcji między regionami, a tym samym wzmacnianiu europejskiej spójności gospodarczej i społecznej.

Działanie na rzecz tego ambitnego celu wymaga innowacyjnych mechanizmów politycznych (tak, innowacje kojarzą się głównie z gospodarką, a jednak polityka także musi być rozwojowa i właśnie innowacyjna). Działania polityczne muszą przyciągać inwestycje prywatne, aby złagodzić niedoskonałości rynku, nierówności i aby zaspokoić różnorodne potrzeby, przy jednoczesnej poprawie efektywności i użyteczności wydatków publicznych.

W tym kontekście crowdfunding, kojarzony w dużej mierze z dobroczynnością i zbiórkami charytatywnymi, stał się nowym źródłem finansowania biznesu. Innowatorzy, przedsiębiorcy społeczni, organizacje pozarządowe, MŚP i każdy obywatel mogą korzystać z finansowania społecznościowego, aby przyciągnąć zasoby od inwestorów w celu finansowania swoich pomysłów biznesowych, z łatwością techniczną za pośrednictwem platform cyfrowych. Przyczyniają się w ten sposób do demokratyzacji dostępu do finansowania. To „tłum” udziela wsparcia finansowego, niejako wskazując trendy rozwojowe, oddając głos na co powinny być wydawane środki.

W projekcie CROWDFUNDMATCH badają synergię między polityką spójności i środkami europejskimi przeznaczonymi na jej realizację a finansowaniem społecznościowym. Oceniamy strategie i zawiłości prawne związane z połączeniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z finansowaniem społecznościowym. Poznają dotychczasowe praktyki i plany, które instytucje zarządzające mogłyby wykorzystać jako pierwszy krok w inwestowaniu w finansowanie społecznościowe.

Złożony, niebagatelny i ambitny projekt. Więc dlaczego Sekretariat ds. Młodzieży? Bo to właśnie ich grupa docelowa – młodzież – staje co roku przed ważnymi decyzjami: czy zacząć pracę w czyjejś firmie / jednostce, czy zakładać swoje przedsiębiorstwo? Skąd wziąć środki na sfinansowanie swoich marzeń i planów? Jeżeli uda się stworzyć dobre wspólne ramy strategiczne dla połączenia środków unijnych z crowdfundingiem, to ten projekt i jego efekty będą szansą dla pomysłowych, przedsiębiorczych przedstawicieli młodych pokoleń.

Dotychczas w projekcie, przy udziale regionalnych jednostek badawczych, naukowych i biznesowych, udało nam się przeprowadzić szczegółowe badanie dotyczące crowdfundingu w Polsce i na Pomorzu Zachodnim. Posiadają opracowany raport o historycznym i obecnym stanie finansowania społecznościowego w Polsce. Został udostępniony za pośrednictwem strony internetowej. Poznali różne stopnie gotowości poszczególnych państw partnerskich do wdrażania inicjatyw pilotażowych w zakresie fund-matchingu, czyli właśnie łączenia finansowania. W październiku 2023 roku wzięli udział w międzynarodowych warsztatach w Utrechcie, w marcu 2024 wybiorą się na wspólne warsztaty do Hiszpanii. Są organizatorem grupy roboczej składającej się z zachodniopomorskich instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorców, mają za sobą już kilka spotkań, które pozwoliły im opracować analizę sukcesów i barier na polu wykorzystywania crowdfundingu przez jednostki biznesowe i publiczne.

Dążą do tego, by stać się instytucją informującą i wspierającą rozwój crowdfundingu oraz dostosowanie regionalnych polityk i strategii w taki sposób, by korzystanie z crowdfundingu było możliwe i bezpieczne dla sektora publicznego i prywatnego oraz żeby wzrosła łatwość sięgania po środki na realizację nawet najbardziej innowacyjnych projektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.