fbpx

Konkurs „Pozarządowy Szczecin” edycja 2022

Zapraszamy organizacje pozarządowe 1 i grupy nieformalne 2 ze Szczecina do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”, poprzez zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2021 i 2022, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2022 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2021 do 30 września 2022 roku.

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Szczecin, posiadających swoją siedzibę na terenie Szczecina oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie Szczecina. Zgłoszenie w tegorocznym konkursie nie może dotyczyć inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.

 

Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, na terenie Szczecina, ale również do prezentacji aktywnego, kreatywnego miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi inicjatyw społecznych.

 

Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

□ projekt społeczny – inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy

□ akcja społeczno-obywatelska – inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję

mieszkańców jest jego kluczowym elementem

□ projekt społeczno-obywatelski – zadanie/ inicjatywa/ działanie/ akcja skierowana na przeciwdziałanie skutkom inwazji

zbrojnej w Ukrainie: wsparcie uchodźców, organizacji oraz społeczności lokalnych

 

Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej. Nagroda ta może zostać przyznana w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że przedsięwzięcie, działanie zrealizowane przez nagradzany podmiot zasługuje na nominację ze względu na jego nowatorski charakter, innowacyjność, inne walory, osiągnięcia lub właściwości.

 

Nagrodą główną, w każdej z 3 kategorii, jest bon o wartości 3500 zł brutto, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.

 

Nagrodami – wyróżnieniami, w każdej z 3 kategorii, jest bon o wartości 600 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną.

 

Zwycięzcy w danej kategorii Konkursu, oprócz nagrody głównej otrzymają statuetkę oraz dyplom okolicznościowy.

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, wzór formularza do pobrania znajduje się TUTAJ.

 

Można zgłosić dowolną ilość uczestników i inicjatyw. Przedmiotem oceny, w edycji 2022, będą inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2021 do 30 września 2022 roku.

 

Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub składając go osobiście w biurze Centrum Wspierania

Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,

b) przesyłając podpisany scan formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

 

Zgłoszenia należy przesłać w terminie od 3 do 31 października 2022 (do godz. 23.59) włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia). Inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu grudnia 2022 r.

Organizatorem Konkursu pn. „Pozarządowy Szczecin”, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Sektor 3 poprzez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie oraz Gmina Miasto Szczecin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UM Szczecin

Inkubator Sektorów Kreatywnych został powołany 1 września 2011 r. w celu realizacji zadania publicznego: „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie”.

Projekt finansowany z dotacji Gminy Miasto Szczecin

Kontakt

INKU Inkubator Sektorów Kreatywnych al. Wojska Polskiego 90 70-482 Szczecin
biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl
91 424 04 64

© 2018 INKU Szczeciński Inkubator Kultury

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.