fbpx

Trwa nabór kandydatów do prac w komisjach konkursowych w roku 2022

Biuro Dialogu Obywatelskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów do prac w komisjach konkursowych w roku 2022 w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Miasto Szczecin na realizację zadań publicznych.

 

Prace komisji konkursowych odbywają się w godzinach pracy Urzędu, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie spotkań stacjonarnych lub zdalnych. Gmina Miasto Szczecin ogłasza rocznie około 80. otwartych konkursów ofert.
TO WAŻNE! Ze względu na sytuację epidemiologiczną większość posiedzeń komisji odbędzie się w sposób zdalny za pomocą platformy Zoom. Dzięki temu udział w spotkaniach będzie dużo łatwiejszy (możliwy także bez wychodzenia z domu, czy pracy). Dodatkowym uproszczeniem przy ocenie ofert będzie wprowadzany w Gminie Miasto Szczecin elektroniczny generator wniosków. Zadaniem członków komisji konkursowych jest opiniowanie ofert złożonych w konkursach oraz rekomendowanie ich do realizacji. Praca przedstawicieli III sektora w komisjach jest pracą społeczną.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych.

Osoby zainteresowane pracą w komisjach, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail Biura Dialogu Obywatelskiego bdo@um.szczecin.pl lub złożenie w wersji papierowej w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego w terminie do dnia 15 października 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.