fbpx

Dostępne czwartki z Sektorem 3

Organizacje pozarządowe korzystające z pieniędzy publicznych muszą zapewnić jak największy poziom dostępności usług dla osób ze specjalnymi potrzebami. W dobie koronawirusa szczególną uwagę powinno się poświęcić dostępności cyfrowej oraz zapewnieniu alternatywnych form dostępności. Sektor 3 Szczecin zaprasza na 2 webinary, podczas których przedstawiciele organizacji uzyskają informację co powinny zrobić. Szczegóły poniżej.

Sektor 3 Szczecin widzi dużą potrzebę szerokiej edukacji lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie wymogów stawianych przez Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem naszych działań jest wyposażenie w niezbędną wiedzę szczecińskie organizacje pozarządowe z zakresu zwiększania dostępności w realizowanych zadaniach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zrealizowaliśmy webinary dot. dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Pozostały 2 bardzo ważne tematy tj. dostępność cyfrowa (działania NGO w sieci) oraz zapewnianie alternatywnych możliwości dostępowych – Jan Karpierz Sektor 3 Szczecin. Terminy webinarów to kolejno 8 i 15 lipca.

Co: cykl webinarów Dostępne czwartki
Kiedy: 8 lipca – dostępność cyfrowa (facebook), 15 lipca – alternatywne formy dostępności (facebook)
Gdzie: webinar, formularz zgłoszeniowy: LINK

Dlaczego warto uczestniczyć w webinarach?

Od 20 września 2021 roku w konkursach grantowych muszą znaleźć się zapisy gwarantujące dostępność dla osób z niepełnosprawnościami do zadań publicznych. W przypadku, kiedy organizacja nie wypełni wymogów dostępowych, osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Prowadzący

Webinary prowadzi Bartosz Wilk – współautor książki Zapewnianie i finansowanie dostępności. Praktyczny poradnik dla sektora publicznego. Prawnik i ekonomista, aplikant radcowski. Autor książki pt. Raport o stanie JST, wydanej w 2020 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck. Kierownik projektu naukowego Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W 2015 r. został laureatem konkursu Diamentowy Grant, dzięki czemu w latach 2015–2017 kierował projektem naukowym Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie prawnym. W 2017 r. w ramach programu Erasmus+ odbył praktyki w hiszpańskiej organizacji pozarządowej Access Info Europe, zajmującej się prawem do informacji w Unii Europejskiej i państwach członkowskich. Członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015–2018. Odbył wyjazdy naukowe do Holandii i Szwajcarii, natomiast wyniki prowadzonych badań prezentował na konferencjach naukowych w Rumunii, Czechach, Bułgarii i Zjednoczonym Królestwie.

Osoba do kontaktu:

Jan Karpierz, Sektor 3 Szczecin
e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl
tel: 91-350-82-99
www.sektor3.szczecin.pl
www.mieszkaniec.szczecin.pl
www.il.szczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.