fbpx

SZCZECIN FILM FESTIVAL’21

 

SeFF MINI’21 czyli jeszcze więcej filmu i aktywizacja najmłodszych.  Już po raz piąty z sukcesem realizowany jest na Pomorzu Zachodnim projekt, który sztukę filmową przybliża dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom. To tworzone z rozmachem wydarzenie, integrujące całe rodziny w ramach warsztatów filmowych, dramy, scenopisania i komiksu, plakatu filmowego, filmowych lekcji historii, bajko- i filmoterapii, a także masterclass z zakresu nowych mediów czy kina sensorycznego.

 

Festiwal każdego roku przyciąga tłumy chętnych, a dzięki artystycznym eksperymentom i interaktywnym działaniom animacyjno-edukacyjnym rozbudza kreatywność i twórczo aktywizuje dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Projekt poprzez medium filmu rozwija zdolności, umiejętności i wiedzę, podnosi kompetencje artystyczne, kulturowe i twórcze uczestników. To 25 wydarzeń dla ok. 300 uczestników, w 5 miastach oraz w przestrzeni wirtualnej.

 

SeFF MINI nie stroni od technologii, wręcz przeciwnie – zaprzęga ją do najróżniejszych wydarzeń, poszerzając tym samym moc oddziaływania. Projekt włącza także grupy zagrożone wykluczeniem oraz obecny jest w nietypowych miejscach w dużych i małych miejscowościach. Z SeFF MINI spotkamy się oczywiście w Szczecinie, ale też podczas działań w Babigoszczy, Grabowie, Trzebieży i Ryszewku. Ponadto w jego ramach odbędą się szkolenia dla kadry, a efekty działań publikowane będą na zasadzie „wolnej licencji”. Projekt realizuje profesjonalna kadra we współpracy ze szkołami, instytucjami kultury, NGO i placówkami opiekuńczymi.

Bądź SeFF MINI! 14-20.06.2021

 

Poniedziałek, 14 czerwca 

10.00-12.00 / WARSZTATY PLAKATU FILMOWEGO / wydarzenie zamknięte / dzieci 9+ / Szczeciński Inkubator Kultury

Filmy: „Solan i Ludwik – Misja Księżyc”, reż. R. A. Sivertsen, Norwegia, 2018, 80’

Zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym. Krótkie wprowadzenie ilustrujące tzw. “polską szkołę plakatu” poprzedzi działania stricte warsztatowe, podczas których opowiemy dzieciom o ikonach polskiego plakatu, jak np. Henryk Tomaszewski, Józef Mroszczak, Roman Cieślewicz i Jan Lenica, a także przedstawicielach współczesnego plakatu, takich jak Piotr Młodożeniec, Ryszard Kaja czy studio Homework. Uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega proces projektowania – od pomysłu do realizacji. Warsztaty rozwiną kreatywność oraz pobudzą do myślenia poza schematami formalnymi, pokazując, że sztuka projektowania to także forma ekspresji artystycznej. Uczestnicy zaznajomieni zostaną z zasadami kompozycji, a zainspirowani obejrzanym filmem stworzą w grupach własne plakaty filmowe.

 

16.00-17.30 / KINO SENSORYCZNE / wydarzenie zamknięte / młodzież 12 + / online /

Filmy: „Szkoła Babel”, reż. J. Bertuccelli, Francja, 2014, 89′

Kino sensoryczne to specjalny cykl projekcji filmowych dla dzieci, młodzież i osób dorosłych  z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz ich rodziców/opiekunów. Seans zawiera film wolny od przemocy, za to z całą gamą przygód i pozytywnych bohaterów, który można obejrzeć w warunkach przyjaznych sensorycznie, dając szansę osobom ze spektrum autyzmu do korzystania z oferty kulturalnej, tak łatwo dostępnej dla większości społeczeństwa. Podczas seansu światła będą przyciemnione, dźwięk jest nieco przyciszony, nie będą wyświetlane reklamy, nie będzie obowiązywać widzów całkowita cisza, będą mogli za to spożywać przyniesiony przez siebie prowiant i napoje. W spotkaniach uczestniczyć będą terapeuci integracji sensorycznej, animatorzy i opiekunowie.

 

Wtorek, 15 czerwca 

10.00-11.30 / WARSZTATY SCENOPISANIA i KOMIKSU / wydarzenie zamknięte / dzieci 9+ / Szczeciński Inkubator Kultury

Filmy: „Solan i Ludwik – Misja Księżyc”, reż. R. A. Sivertsen, Norwegia, 2018, 80’

Scenopis to podstawa każdego filmu czy animacji, będący serią wskazówek dla reżyserów i aktorów. Podczas interaktywnych warsztatów ich uczestnicy poznają, co cechuje dobry scenopis. Wprowadzimy także warsztatowiczów, w oparciu o czołowe osiągnięcia polskiej szkoły komiksu, w założenia tej dziedziny z pogranicza literatury i sztuk plastycznych cieszącej się w naszym kraju już ponad stuletnią tradycją. Na zajęciach, po obejrzeniu filmu, każdy z uczestników pod okiem prowadzących będzie miał szansę stworzyć swój własny komiksowy scenopis. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowania sztuką filmową u młodych odbiorców kina oraz pobudzenie do kreatywnego, nieszablonowego myślenia.

 

Środa, 16 czerwca

10.00-11.30 / KINO SENSORYCZNE / wydarzenie zamknięte / młodzież 12 + / Szczeciński Inkubator Kultury

Filmy: „Jakub, Mimmi i gadające psy”, reż. E. Jansons, Polska / Łotwa, 2019, 70′

Opis powyżej.

 

Czwartek, 17 czerwca 

8.50-10.30 / FILMOWE LEKCJE HISTORII / wydarzenie zamknięte / młodzież 15+ / LO1 w Szczecinie /

Filmy: „Propaganda PRL w Polskiej Kronice Filmowej”

Filmowe lekcje historii o spotkanie połączone z projekcją filmu z ostatnich kilkudziesięciu lat o tematyce historycznej i społecznej z zakresu polskiej kinematografii. To wydarzenie z udziałem świadków historii, historyków, dziennikarzy i animatorów kultury, łączące w sobie elementy prelekcji, wykładu i happeningu, czasami przybierające także formę debaty oksfordzkiej, inscenizacji czy gry twórczej. W trakcie spotkania młodzież przy udziale ekspertów pogłębi swoje umiejętności myślenia krytycznego, formułowania własnych sądów i argumentacji. Warsztaty utrwalają tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołują się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.

 

10.00-12.00 / KINO SENSORYCZNE / wydarzenie zamknięte / młodzież 12+ / Szczeciński Inkubator Kultury

Filmy: „Hej sokoły”, reż. B. T. Hinriksson, Islandia, 2018, 97′

Opis powyżej.

 

15.00-16.30 / KINO SENSORYCZNE / wydarzenie zamknięte / młodzież 15+ / online /

Filmy:  „Szkoła Babel”, reż. J. Bertuccelli, Francja, 2014, 89′

Opis powyżej.

 

17.00-18.30 / WARSZTATY Z ELEMENTAMI DRAMY / wydarzenie zamknięte / młodzież 12+ / świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Filmy: „Cały świat Romy”, reż. M. Kamp, Holandia Niemcy, 2019, 90′

Aby powrócić do korzeni sztuki filmowej, przyjrzymy się  jej początkom pod kątem aktorskim. Uczestnicy na bazie filmu pracować będą na swoich emocjach, które wyrażać będą przez mowę werbalna i niewerbalną. Warsztat dostarczy wiedzy teoretycznej obrazującej sztukę aktorską, dając uczestnikom narzędzia, dzięki którym będą potrafili krytycznie spojrzeć na sztukę, zdefiniować ją, opisać i przeanalizować pod kątem formy, merytoryki i wartości, jakie z sobą niesie. Na etapie praktycznym nastąpi połączenie warsztatu aktorskiego z działaniami w obrębie sztuki performance w formie etiudy. Poprzez działania artystyczne rozwinięte zostaną kompetencje w zakresie pracy w zespole, a także możliwości wyrażania siebie tak niezbędne przy pracy w filmie.

 

Piątek, 18 czerwca 

17.00-18.30 / WARSZTATY Z ELEMENTAMI DRAMY / wydarzenie zamknięte / młodzież 12+ / świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Filmy: „Cały świat Romy”, reż. M. Kamp, Holandia Niemcy, 2019, 90′

Opis powyżej.

 

Sobota, 19 czerwca 

11.00-12.30 / WARSZTATY FILMOWE / wydarzenie otwarte / dzieci 7+ / Galeria TWORZĘ SIĘ

Filmy: „niePOTRZEBNI – rzecz o recyklingu”, reż. B. Kędzierski, Polska, 2012

Warsztaty filmowe to opowieść o filmie ilustrowana fragmentami wybranych dzieł, mających wpływ na rozwój polskiej i światowej kinematografii, połączona z prezentacją pierwszych zabawek optycznych powodujących iluzję ruchu. To jednak przede wszystkim zabawa pozwalająca poznać film jako dziedzinę sztuki “od kuchni”. W ramach interaktywnych warsztatów dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów stworzymy własny plan zdjęciowy, będziemy pracować z kamerą, oświetleniem i dźwiękiem w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni. W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zrealizowania własnych, niepowtarzalnych pomysłów za pośrednictwem np. różnych technik animacji poklatkowej i krótkiego metrażu.

 

13.00-14.30 / WARSZTATY FILMOWE / wydarzenie otwarte / dzieci 10+ / Galeria TWORZĘ SIĘ

Filmy: „niePOTRZEBNI – rzecz o recyklingu”, reż. B. Kędzierski, Polska, 2012

Opis powyżej.

 

Niedziela, 20 czerwca 

10.00-11.30 / WARSZTATY EKSPRESJI TWÓRCZEJ Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII / wydarzenie otwarte / dzieci 6+ / Szczeciński Inkubator Kultury

Filmy: „Klara Muu!”, reż. L. I. Osvoll, Norwegia, 2018, 66′

Bajka to wszechstronne medium trafiające swoim bezpośrednim przekazem zarówno do młodego, jak i starszego odbiorcy, rozwijające wyobraźnię dzieci i dorosłych i kreujące świat fantazji. Relaksuje, a także stanowi platformę do aktywnego i twórczego rozwoju. Wykorzystując medium bajki, będącej punktem wyjścia dla pracy warsztatowej, młodzi odbiorcy podczas rozmowy i wspólnej zabawy inspirowanej pokazanymi obrazami będą mieli szansę odkryć własny twórczy potencjał oraz pogłębić kompetencje społeczne – konstruktywną współpracę, przekazywanie informacji zwrotnej czy odkrywanie własnych mocnych stron. Interaktywne warsztaty pozwolą rozwinąć uczestnikom kreatywność, pomysłowość i wyobraźnię oraz poszerzą ich horyzonty poznawcze.

 

12.00-14.00 / WARSZTATY EKSPRESJI TWÓRCZEJ Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII, wydarzenie otwarte / dzieci 9+ / Szczeciński Inkubator Kultury

Filmy:  „Niezwykłe lato z Tess”, reż. S. Wouterlood, Holandia, 2019, 90′

Opis powyżej.

 

Szczegóły festiwalu dostępne na stronie www.szczecinfilmfestival.com

Zapisy: biuro@officyna.art.pl  tel. 91 423 69 01

Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny

Z uwagi na pandemię SeFF MINI’21 odbywa się częściowo online. Wydarzenia w realu z zachowaniem reżimu sanitarnego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zaleceń Ministra Zdrowia

 

 

Dodatkowo w ramach SEFF MINI’21 realizowane jest: SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI ORAZ AKTYWNYCH FORM PRACY Z UŻYTKOWNIKIEM INSTYTUCJI KULTURY oraz wydarzenia SEFF on the Road (wydarzenia poza Szczecinem nie będą finansowane ze środków Miasta Szczecin).

 

SZKOLENIE:

Czwartek – piątek, 27-28 maja; sobota, 12 czerwca 

Czwartek – piątek: 9.00-15.00, sobota 9.00-13.00/ SZKOLENIE WARSZTATOWE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI ORAZ AKTYWNYCH FORM PRACY Z UŻYTKOWNIKIEM INSTYTUCJI KULTURY / kadra projektowa / online

Szkolenie praktyczne dla kadry projektowej, pragnącej poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę, a także podnieść kompetencje w zakresie komunikacji oraz aktywnych form pracy z użytkownikiem podmiotów kultury. Zgłębimy przydatne aplikacje komputerowe i możliwości ich wykorzystania; poznamy sposoby, w jaki technologie społeczeństwa informacyjnego mogą wspierać kreatywność i innowacyjność. Dowiemy się także, jak korzystać z narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji oraz jak wspomagać krytyczne myślenie, kreatywność i innowacyjność użytkowników.

Wydarzenia SEFF on the Road:

Środa – piątek, 9-11 czerwca

Cały dzień / WARSZTATY „OD MYŚLI DO FILMU” / wydarzenie zamknięte / młodzież 15+ / Babigoszcz

Filmy: „Mój pierwszy”, reż. K. Kuźnicki, Polska, 2016, 14′; „Kolejny Start”, reż. K. Kuźnicki, A. Wiśniewska, Polska, 2018, 28′; „Wieża z klocków”, reż. M. Myszkiewicz, K. Kuźnicki, Polska, 2020, 14′; „The fakers”, reż. J. Romanowski, Polska, 2020, 7′; „Tolerancja”, reż. P. Kasprzykowski, K. Witkowski, Polska, 2018, 2′

Warsztaty „Od myśli do filmu” to cykl warsztatów dla młodzieży w Babigoszczy. Uczestnicy poznają kulisy tworzenia filmu, nabędą szereg umiejętności społeczno-komunikacyjnych i rozwiną kreatywne myślenie. Warsztaty mają na celu pokazanie sposobu pracy ze sprzętem audiowizualnym oraz stworzenie krótkiego filmu. Uczestnicy przy pomocy prowadzących stworzą własny scenariusz, będą odgrywać role filmowe, staną się operatorami kamer, realizatorami dźwięku, scenografami, będą też mieli wpływ na montaż filmu, który będzie wynikiem działań warsztatowych.

Wtorek, 15 czerwca 

11.00-13.00 / WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE Z ELEMENTAMI FILMOTERAPII / wydarzenie zamknięte / młodzież 10+ / RYSZEWKO

Filmy: „Siedem minut po północy”, reż. J. A. Bayona, Hiszpania / USA / Wielka Brytania, 2016, 108′

Warsztaty dla młodzieży szkolnej, traktujące film jako wstęp do rozmowy. W trakcie warsztatów ich odbiorcy na podstawie obejrzanego filmu, wykorzystując elementy zabaw czy gier twórczych będą odkrywać to, co dla nich ważne, co motywuje czy co budzi niepokój. Podczas spotkania z wykwalifikowanym trenerem rozwiną umiejętności przydatne w dorosłym życiu, takie jak sztuka argumentacji, wyrażanie własnego zdania, słuchanie zdania innych i podejmowanie samodzielnych decyzji.

 

13.00-15.00 / WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE Z ELEMENTAMI FILMOTERAPII / wydarzenie zamknięte /  młodzież 12+ / RYSZEWKO

Filmy: „Siedem minut po północy”, reż.  J. A. Bayona, Hiszpania / USA / Wielka Brytania, 2016, 108′

Opis powyżej.

 

Środa, 16 czerwca 

10.00-11.30 / MASTERCLASS Z ZAKRESU NOWYCH MEDIÓW / wydarzenie zamknięte / młodzież 10+ / Trzebież

Filmy: „Afforestation”, reż. M. Frymus, Polska, 2018, 19’; „Tiriolo”, reż. M. Frymus, Polska, 2019, 16’19”; „Wybór”, reż. M. Frymus, Polska, 2020, 5’53”

Masterclass to spotkania filmowe z twórcami, reżyserami, scenarzystami i montażystami filmowymi, pogłębiające wiedzę z zakresu nowych mediów i produkcji filmowej. Celem warsztatu jest pokazanie, jak film może być narzędziem do opowiedzenia o ważnych sprawach świata. Używając odpowiednich technik i narzędzi filmowych w krótkiej nawet produkcji można przedstawić temat głębiej, atrakcyjniej i ciekawiej, niż tylko o nim opowiadając. Uczestnicy na bazie obejrzanego filmu będą mieli okazję dopytać o tajniki sztuki filmowej, odnieść je do poznanej filmowej historii i skonfrontować opinie i poglądy z twórcami.

 

Sobota – poniedziałek, 26-28 czerwca

Cały dzień / WARSZTATY „OD MYŚLI DO FILMU” / wydarzenie zamknięte / młodzież 12+ / Grabowo 

Filmy: „Mój pierwszy”, reż. K. Kuźnicki, Polska, 2016, 14′; „Kolejny Start”, reż. K. Kuźnicki, A. Wiśniewska, Polska, 2018, 28′; „Wieża z klocków”, reż. M. Myszkiewicz, K. Kuźnicki, Polska, 2020, 14′; „The fakers”, reż. J. Romanowski, Polska, 2020, 7′; „Tolerancja”, reż. P. Kasprzykowski, K. Witkowski, Polska, 2018, 2′

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.