Szkolenia z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM

Prawo autorskie i prawa pokrewne – praktyczne zasady bezproblemowego korzystania z utworów w codziennej działalności zawodowej i osobistej

szkolenie online 11 marca 2021 r. lub 12 kwietnia 2021 r. lub 27 maja 2021 r., godz. 9.30 – 14.30


Kontakty z dziennikarzami oraz redagowanie materiałów przez dziennikarzy w prasie, radiu, Internecie oraz wykorzystanie wizerunku – praktyczne zagadnienia w aspekcie prawa prasowego oraz przepisów o dostępie do informacji publicznej

szkolenie online 22 marca 2021 r. lub 26 kwietnia 2021 r. lub 10 czerwca 2021 r., godz. 9.30 – 14.30

Uwaga !!! W tym rokuXXI Krakowska Konferencja z cyklu NOWOCZESNE Prawo Autorskie  2021 odbędzie się w dniach 10-12 maja 2021 r.


Szkolenia prowadzi Marek Grąbczewski – prawnik, specjalista z dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa US, ukończył prestiżowe studia podyplomowe w tym zakresie na UJ (Instytut Prawa Własności Intelektualnej). Doradza instytucjom kultury, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom, artystom i wykonawcom muzycznym, animatorom kultury, wydawcom. W wolnym czasie miłośnik podróży, dobrej książki i filmu.

Program szkolenia Prawo autorskie i prawa pokrewne 

1. Pojęcie utworu i jego rodzaje w praktycznym ujęciu oraz analiza definicji ustawowej
2. Utwór, a inne wytwory intelektu – różnice
3. Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich
4. Podmioty praw autorskich. Utwór pracowniczy – relacje praw pracodawcy i pracownika do utworu stworzonego w trakcie pracy
5. Zasady korzystania z praw do utworów i artystycznych wykonań, nabycie praw autorskich
– umowy licencyjne, a umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych – różnice, podobieństwa
– zasady prawidłowego tworzenia umów przenoszących prawa lub upoważniających do korzystania z utworu
– istotne klauzule prawne w umowach, konsekwencje ich braku
– przykłady wadliwych klauzul umownych
– pola eksploatacji – zdefiniowanie pojęcia oraz waga ich określenia
6. Ograniczenie treści autorskich i pokrewnych majątkowych
– korzystanie z utworów bez potrzeby nabycia zgody autora i zawierania umów przenoszących prawa lub upoważniających do korzystania z utworu
– dozwolony użytek – definicja, zakres
– przykłady dozwolonego użytku – cytat, parodia, pastisz, karykatura,  działalność naukowa i dydaktyczna, użytek edukacyjny
– korzystanie z zasobów Internetu
– twórczość inspirowana innymi utworami
– wykorzystanie czyjegoś pomysłu – przykłady orzecznictwa i doktryny prawnej
– domena publiczna, wolne zasoby
7. Korzystanie i ochrona wizerunku na gruncie prawa autorskiego i RODO
– definicja wizerunku, wymóg zgody i jej forma
– rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu prawa autorskiego i przetwarzanie wizerunku w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie z 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych – RODO)
– wizerunek, a monitoring miejsc publicznych. Obowiązki podmiotów korzystających z monitoringu
– wyjątki – brak konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku
– problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy
8. Pytania i odpowiedzi


Program szkolenia Kontakty z dziennikarzami oraz redagowanie materiałów przez dziennikarzy

1. Zasady udzielania informacji prasie z uwzględnieniem przepisów prawa prasowego i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
– obowiązek udzielania informacji – podstawy prawne
– wskazanie osób odpowiedzialnych za kontakty z dziennikarzami, status rzecznika prasowego 

 – ujawnianie informacji dziennikarzom, a ochrona danych osobowych
– podstawy prawne odmowy udzielenia informacji -prawo do prywatności i inne przesłanki odmowy – przykłady z orzecznictwa sądowego
2. Publikacja wizerunku w prasie. Podstawa prawna i granice ochrony wizerunku
– dopuszczalność publikacji wizerunku osoby bez jej zgody

 – wykorzystanie fotografii z miejsc publicznych, zgromadzeń itp.
– wizerunek osoby powszechnie znanej – analiza prawna i przykłady z orzecznictwa sądowego
– publikowanie nagrań audio/video przez dziennikarza, a zgoda osoby udzielającej informacji, nagrywanie rozmów „z ukrycia”
3. Obowiązki dziennikarzy związane z publikacjami prasowymi
– autoryzacja wypowiedzi -analiza obowiązków dziennikarza po zmianie przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy prasowej z 27 10 2017 r.
– skuteczne sprostowanie prasowe – istotne składniki wniosku, błędy przy formułowaniu treści sprostowania
– podstawy prawne odmowy publikacji sprostowania przez redaktora naczelnego redakcji prasowej
– bezpodstawna odmowa publikacji sprostowania przez redaktora naczelnego – dalsze narzędzia prawne postępowania
– brak szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej- praktyczne przykłady z orzecznictwa sądowego
4.  Rejestracja działalności prasowej w sądzie
– prowadzenie portalu internetowego, a obowiązek rejestracji działalności prasowej,
 przesłanki działalności w Internecie obligujące do rejestracji działalności prasowej – przegląd orzecznictwa sądowego 
5. Pytania i odpowiedzi


Czas trwania szkolenia: 9.30 – 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
– uczestnictwo w szkoleniu
– materiały szkoleniowe
– imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Dla stałych Uczestników szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony


Aby zgłosić na się na szkolenie organizatorzy proszą skorzystać z formularzy na stronach: szkolenia-forum.pl, w zakładce do pobrania lub kontakt.


Kontakt do organizatorów:

Anna Hoffmanntel. 91 489 64 55
Dorota Biskupskatel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelectel. 91 434 29 79

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.