Warsztaty Dla Organizatorów Wydarzeń O Charakterze Kulturowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie dla organizatorów wydarzeń́ 
o charakterze kulturowym z obszaru : Chojnicki, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski i Elbląski (powiat braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki), którzy organizują lub planują organizować wydarzenia, w szczególności o charakterze kulturowym., organizowanym w dniach 21 października 2020 r. w Elblągu –   Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk ul. Stary Rynek 25,  82-300 Elbląg 

 

Warunki udziału w warsztatach:

 • Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie pracownicy jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych samorządu oraz członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO).
 • Zgłoszenia przyjmowane są drogą e- mailową biuro@mediadizajn.pl, telefoniczną 914240464 lub poprzez zapisy na formularzu  .
 • Z uwagi na ograniczoną liczbę̨ miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • Pierwszeństwo w warsztatach mają podmioty, które pragną realizować wydarzenie o charakterze kulturowym i zadeklarują, że są zainteresowani analizą odbiorców wydarzeń 
  o charakterze kulturowym, wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju przy ich organizacji, wykorzystaniem narzędzi marketingowych w oparciu o media społecznościowe, zgłębieniem wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz są zainteresowani stworzeniem potencjalnej grupy współpracujących ze sobą organizatorów wydarzeń o charakterze kulturowym, oraz podpisania deklaracji o współpracy w ramach projektu Baltic Stories.
 • Zgłaszając się do udziału w warsztatach wyrażają̨ Państwo zgodę̨ na utrwalanie swojego wizerunku i wykorzystanie zdjęć i filmów w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz sprawozdawczych, związanych z realizacją projektu, a także we wszelkich innych działaniach i materiałach promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Po zakwalifikowaniu organizatorzy będą kontaktować się ze wszystkimi uczestnikami 

 

Program warsztatów:

 

GodzinaOpis sesji 
Wprowadzenie 09:00–09:30• Przedstawienie uczestników
• Omówienie celu i założeń warsztatu
• Przedstawianie zasad realizacji warsztatu

 • Przedstawienie oczekiwań uczestników 
 • Przedstawianie projektu “Baltic stories-Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku”
Warsztat09:30–10:45Część merytoryczna

(wprowadzenie do tematu, wyjaśnienie problematyki, wykład):

1.Analiza odbiorców wydarzenia;

2.Organizacja wydarzeń i zrównoważony rozwój;

3.Storytelling.

Ta część warsztatów umożliwia pozyskanie teoretycznych informacji na temat analizy odbiorców, organizacji wydarzeń w duchu zrównoważonego rozwoju oraz aspektów storytellingu. 

Przerwa kawowa10:45-11:00
Warsztat 11:00–12:30Część praktyczna 

(ćwiczenia, zadania indywidualne oraz grupowe dla uczestników):

Ćwiczenie rozgrzewkowe

Ćwiczenie właściwe:

 • analiza otoczenia,
 • mapowanie interesariuszy,
 • mapowania klientów, strategia zaangażowania odbiorcy i komunikacji z nim,
 • analiza SWOT,
 • cele zrównoważonego rozwoju,
 • storytelling w praktyce,
 • testowanie narzędzi. 

Wykorzystane będą metody: design thinking, metody koncepcyjne, burza mózgów, analiza portfelowa, dyskusje grupowe. 

Praca w grupie przy tych zadaniach umożliwia nabycie przez uczestników wiedzy na temat poglądów innych osób, ich hierarchii wartości oraz pozwala na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji pracy w grupie, poszukiwania zgody i konsensusu. 

Lunch12:30- 13:00
Warsztat13:00–14:15Część merytoryczna

(wprowadzenie do tematu, wyjaśnienie problematyki, wykład):

4.Marketing i media społecznościowe dla wydarzeń;

5.Model Partnerstwa publiczno-prywatnego;

6. Innowacje nietechnologiczne oraz innowacje zrównoważone w turystyce i branży eventowej – projekt CTCC;

7. Kreatywna turystyka i branża eventowa.

Ta część warsztatów umożliwia pozyskanie teoretycznych informacji na temat marketingu, nowoczesnych kanałów komunikacji społecznościowej, modelu PPP, jak i innowacyjnego i kreatywnego podejścia do wydarzeń / eventów oraz turystyki, w duchu zrównoważonego rozwoju 

Warsztat 14:15–16:15Część praktyczna 

(ćwiczenia, zadania indywidualne oraz grupowe dla uczestników):

Ćwiczenie rozgrzewkowe

Ćwiczenie właściwe:

 • Rola i użytkowanie mediów społecznościowych w organizacji wydarzeń;
 • PPP w praktyce, dobre praktyki,
 • Innowacje nietechnologiczne oraz innowacje zrównoważone w turystyce i branży eventowej na mapie myśli i w narzędziach design thinking 
 • Kreatywna turystyka i branża eventowa w praktyce, dobre praktyki i jak je wdrożyć. 

Wykorzystane będą metody: design thinking, metody koncepcyjne, burza mózgów, dyskusje grupowe. 

Praca w grupie przy tych zadaniach umożliwiane jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat poglądów innych osób, ich hierarchii wartości oraz pozwala na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji pracy w grupie, poszukiwania zgody i konsensusu. 

Prezentacje Sesja pytań & odpowiedzi wraz z podsumowaniem 16:15–17:00Sesja mająca na celu pokazanie efektów warsztatów oraz podsumowanie części teoretycznej I warsztatowej.

Uczestnicy mają czas na zadawanie pytań dotyczących sekcji teoretycznej i praktycznej. 

Wręczane są certyfikaty uczestnictwa, podpisanie deklaracji współpracy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.