Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów „Innowacje społeczne – Edukacja dla integracji”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na warsztaty pn. „Innowacje społeczne – Edukacja dla integracji” w ramach projektu Arrival Regions, które odbędą sięw dniu 22 września 2020 r. w godz. 9:00-12:00.

Miejsce spotkania – INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, sala tarasowa.

Tematyka obejmować będą szerokie spektrum zagadnień związanych z tworzeniem i realizacją innowacji społecznych, w tym m.in. narzędzia wspierające zarządzanie innowacjami społecznymi, innowacje społeczne w tworzeniu wartości wspólnej i kapitału społecznego, czy rola innowacji społecznych w innowacyjności regionu.

Szkolenie jest bezpłatne, obejmuje część merytoryczną i warsztatową.

Czego się nauczysz podczas warsztatów:

 • podkreślać wagę nowych technologii w życiu społecznym,
 •  organizować naukę w klasie lub grupie wielokulturowej,
 •  wdrażać zasady wsparcia w walce z poczuciem wyobcowania i braku kontaktu

  z polskimi dziećmi i nauczycielami, bardzo często brakiem wrażliwości kulturowej,

 •  opisywać rolę akcji społecznych dedykowanych zarówno migrantom,

  jak i społeczności lokalnej,

 •  wspierać polskich uczniów gotowych do podejmowania inicjatyw związanych

  z organizacją działań animacyjnych nakierowanych na integrację uczniów

  reprezentujących różne kultury,

 • wykorzystywać różnorodne narzędzia edukacji nieformalnej związanej z rozwojem

  kompetencji grupy oraz rozwojem osobistym mieszkańców Pomorza Zachodniego,

 • opisywać, jak innowacje społeczne mogą dostarczać nowych pomysłów

  społeczeństwu lokalnemu oraz inspirować je,

 •  podkreślać wagę komunikacji i edukacji,
 •  i więcej!

Program warsztatu: Innowacje społeczne – Edukacja dla integracji

 1. Wprowadzenie
 2. Innowacje, a innowacje społeczne – czym są? Jak je opracować i wdrożyć?
 3. Narzędzia wspierające zarządzanie innowacjami społecznymi
 4. Rola innowacji społecznych w innowacyjności regionu
 5. Przykłady dobrych praktyk z zakresu innowacji społecznych
 6. Tworzenie wartości wspólnej i kapitału społecznego poprzez innowacje społeczne
 7.  Sesja ćwiczeń
 8. Podsumowanie: sesja pytań i odpowiedzi

Bardzo proszę o wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 18.09.2020 r.:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiGsBKld2KwxjZifLMkNZPsNUkn0DPjKzPB2VyQU5Jxn2wCg/viewform

„Innowacje społeczne” to przede wszystkim edukacja i szeroko rozumiane procesy integracji jako pozytywny stosunek i chęć podtrzymania własnego dziedzictwa kulturowego oraz otwartość i udział w życiu społeczeństwa przyjmującego.

Projekt ARRIVAL REGIONS realizowany jest  w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Europa Środkowa 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.