Co słychać w III sektorze

DOTACJE RATUNKOWE ROZDANE. TAK DZIAŁA SPOŁECZNIK W CZASACH PANDEMII

70 przeciwdziałających skutkom pandemii inicjatyw z całego województwa zostało dofinansowanych w ramach programu „Społecznik na Ratunek”. Prawie 270 tys. zł rozeszło się w ciągu miesiąca. Nie wszyscy chętni skorzystali, bo było ich bardzo dużo – w sumie na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór wpłynęło ponad 270 wniosków od organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całego regionu. Najwięcej z południa województwa. Każdy mógł liczyć na dofinansowanie w wysokości 1-4 tys. zł. Szczegóły na WWW

 

GRANTY STRAŻACKIE 2020

Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na kolejne wsparcie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Startują Granty Strażackie, dzięki którym strażacy wyremontują swoje remizy. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od lat wspiera finansowo drużyny strażackie – liderów  integracji społecznej w środowiskach wiejskich. Co roku w remizach pojawiają się nowe wozy i łodzie do przeprowadzania akcji ratunkowych. Jednostki OSP doposażone są także w Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne, urządzenia GPS, ale i niezbędny sprzęt potrzebny w codziennej  pracy. W ostatnim czasie OSP otrzymały także pomoc z Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Nabór na Granty Strażackie będzie prowadzony od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem generatora witkac.pl. – link

 

GŁOSUJEMY NA NAGRODĘ REGIOSTARS 2020

Kolejny rok z rzędu zachodniopomorski projekt ma szansę zdobyć europejską nagrodę Regiostars 2020 dla najlepszych innowacyjnych projektów. Temat roku 2020 to „Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie programu Interreg. Aby zagłosować na projekt z Pomorza Zachodniego należy kliknąć na poniższy link – https://regiostarsawards.eu/, a następnie przejść do sekcji „Youth empowerment for cooperation across borders” (kolor filetowy) i z rozwijanej listy wybrać „iEER Interreg Europe”. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie serduszka. Również projekt zrealizowany przez  Fundację Nauka dla Środowiska ma szansę zdobyć europejską nagrodę Regiostars 2020 dla najlepszych innowacyjnych projektów. Aby zagłosować na ww. projekt należy kliknąć na link – https://regiostarsawards.eu/, a następnie przejść do sekcji Urban development Citizens engagement for cohesive European cities (kolor bordowy) i z rozwijanej listy wybrać SOCIAL REVITALIZATION. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie serduszka.

 

PONAD 1,3 TONY ŚMIECI WYŁOWIŁ Z ODRY I WYSPY DĘBINA KAJAKOWY EKO PATROL!

Stowarzyszenie Wywrotka. 5 lipca 2020 r. kilkunastoosobowa ekipa Kajakowego Eko Patrolu postanowiła w niezwykły sposób uczcić 75. urodziny polskiego Szczecina sprzątając Odrę i Wyspę Dębina. Wciągu 3 godzin uzbierali jak się potem okazało ponad 1,3 tony śmieci! Wynik wręcz szokujący, ale prezent dla Szczecina wspaniały. Szczegóły na WWW Gratulujemy inicjatywy!

 

„ŚWIAT DOTYKU I DŹWIĘKU BEZ TAJEMNIC. EFEKTYWNA POMOC NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM – ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje w najbliższym czasie projekt pn: „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”, który jest współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu, w lipcu i sierpniu odbędą się szkolenia dla wolontariuszy, członków rodzin i opiekunów, także wszystkich chętnych osób do pogłębienia swojej wiedzy na temat świata osób niewidomych. Szczegóły na WWW

 

BADANIE DOT. ZDROWIA PSYCHICZNEGO POLAKÓW W KONTEKŚCIE PANDEMII

Zachęcamy mieszkańców i pracowników ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego, do wzięcia udziału badaniu, które stawia za cel analizę wpływu pandemii koronawirusa w kontekście zdrowia psychicznego Polaków. Badania są prowadzone pod kierownictwem dr n. zdr. Anny Cybulskiej i mgr Kamili Rachubińskiej z PUM i będą dostępne do końca września. Są to:

  • Ocena funkcjonowania psychospołecznego Polaków w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – link lub odpowiednio:
  • Ocena funkcjonowania psychospołecznego personelu medycznego w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – link.

 

SZLACHETNA PACZKA – WŁĄCZ SIĘ W WOLONTARIAT

Znana ogólnopolska akcja, która ma swój finał pod koniec każdego roku już teraz szuka wolontariuszy i kandydatów na liderów regionalnych. Jeśli chcesz się rozwijać, a przy tym pomagać – zgłoś się poprzez stronę www – link. Od wielu lat akcja rozwija się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wolontariuszek.

 

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ – TERMINY SPRAWOZDAŃ I CIT 8 DLA NGO

To jest specyficzny rok, dlatego też zmianie – wydłużeniu uległy terminy sprawozdawcze obowiązujące organizacje pozarządowe. Dla większości organizacji termin złożenia deklaracji CIT-8 to 31 lipca (w większości przypadków musi on być złożony elektronicznie). Natomiast sprawozdanie finansowe złożone elektronicznie i podpisane przez wszystkich członków zarządu należało złożyć do 30 czerwca br. Szczegółowe informacje nt. sprawozdawczości znajdą Państwo w infografice portalu ngo.pl – linkPolecamy sięgnąć również po artykuł poradniczy – link, a także nagranie szkoleniowe – link.

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NOWE WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy – link

 

1 EDYCJA SZKOŁY PRZYWÓDZTWA INSTYTUTU WOLNOŚCI

Szkoła Przywództwa to program adresowany do młodych liderów, osób w wieku od 25 do 38 lat, którzy oprócz pracy zawodowej i wykonywania codziennych obowiązków, robią coś jeszcze – działają w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, angażują się w życiu publicznym na szczeblu centralnym, pracują na rzecz swoich lokalnych społeczności, rozwijają karierę naukową czy swoje pasje. Szkoła Przywództwa to program, w którym uczestnicy reprezentują różne branże, poglądy czy wartości, ale chcą pracować na rzecz silnej i demokratycznej Polski. W 6. Edycji Szkoły Przywództwa weźmie udział w sumie 100 osób wybranych w czasie dwuetapowej rekrutacji. Szczegóły TUTAJ

 

ZOSTAŃ EKSPERTEM NIW-CRSO!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór ekspertów, których zadaniem będzie ocena merytoryczna wniosków w Programie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca 2020 r. Szczegóły TUTAJ

 

WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów. Możliwe są do wyboru dwa typy projektów. Pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, czyli bardzo podobne do Projektów Partnerskich Grundtviga. Natomiast drugi typ projektów to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych. Szczegóły TUTAJ

 

KONKURS NA WSPARCIE ROZWOJU EKOSYSTEMU INNOWACJI SPOŁECZNYCH.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych poprzez sieciowanie podmiotów działających w sferze innowacji społecznych w celu zapewnienia lepszych warunków do inicjowania, rozwijania oraz upowszechniania / skalowania innowacji społecznych w Polsce. Wnioski należy składać elektronicznie od 6 lipca do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Szczegóły TUTAJ

 

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowisko:

-KSIĘGOWA / KSIĘGOWY (nr ref. K/7/2020) więcej 

-ASYSTENT/-KA DS. KSIĘGOWOŚCI (nr ref. ADK/7/2020)więcej

-DORADCA KLUCZOWY (nr ref. DK/7/2020): więcej

-KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY (nr ref. KDB/7/2020):  więcej

-SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (nr ref. REINTEGRACJA)więcej

 

CIEKAWE ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE NA BRANŻOWYM PORTALU NGO.PL

  • Jak organizować, prowadzić i dokumentować spotkania online? Zapraszamy na #ngoplLIVE-link
  • Zakładamy związek zawodowy w organizacji pozarządowej-link
  • Subwencje z PFR. Wskazówki dla aplikujących NGO-sów – link
  • Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – link
  • Branżowe i dzielnicowe. Komisje Dialogu Społecznego – link
  • W połowie lipca 2020 r. nie musicie wysyłać sprawozdania finansowego. Przypominamy o przesuniętych terminach –link
  • Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych dla początkujących – link

 

NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

Źródło informacji – portal o funduszach europejskich

 

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU PN. RAZEM DLA DPS

Od 15 lipca 2020 r. można składać wnioski w naborze grantowym w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS. Pieniądze można przeznaczyć na poprawę warunków bezpieczeństwa w Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wszystko, aby powstrzymać epidemię COVID-19. Wnioski można składać od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. link

 

WSPARCIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO- OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadania z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020 r. Oferty można składać do 27 lipca 2020 r.– link

 

SZKOLENIA DLA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW SYSTEMU WSPARCIA RODZINY

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch trzydniowych szkoleń wyjazdowych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z usługą hotelarską
i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2020 r. link

 

WPIERANIE RODZINY POPRZEZ DIAGNOZĘ I TERAPIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWYCH U DZIECI

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu diagnozy psychofizycznej (psychologicznej i neurorozwojowej) wśród zgłoszonych dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi (utrudniającymi im funkcjonowanie w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym), wydaniu opinii z zaleceniami i programem terapeutycznym oraz zapewnieniu odpowiedniej do zaleceń terapii i wsparcia rodziny. Oferty należy składać do dnia 7 sierpnia 2020 r. –link

 

TRWA 5 NABÓR PROJEKTÓW DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V-A LITWA-POLSKA

W ramach piątego naboru wniosków pierwszeństwo strategiczne zostanie przyznane projektom ukierunkowanym na reagowanie na pandemię COVID-19, zarówno w kontekście reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia skutków wybuchu epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych). 5. nabór projektów do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska odbywa się w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 – czasu litewskiego). – link

 

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO  OFERUJE WSPARCIE

W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt. Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020 r.- link

 

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

 

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ EKOSYSTEMÓW PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w marcu br. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Nabór – przedłużony – trwa do 3 sierpnia! Szczegóły na WWW

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2020-2021

Rusza program Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 – konkurs dla organizacji, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.Nabór ofert trwa do 7 sierpnia 2020 r. Szczegóły na WWW

 

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego,
a także szerokorozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu. Szczegóły na WWW

 

PILOTAŻOWY PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS”

Program pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej. Program adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a jego beneficjentami są absolwenci tych placówek. Beneficjenci programu – niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej. Wnioski przyjmowane będą do dnia 5 sierpnia 2020 r. Szczegóły na WWW

 

ODPORNOŚĆ MIAST NA ZMIANY KLIMATU

Trwa nabór wniosków pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”. Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90.000 mieszkańców. Ostateczny termin składania wniosków: 17 sierpnia 2020 r. Szczegóły na WWW

 

AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”.Wnioski o granty mogą składać: Fundacje, Stowarzyszenia, Biblioteki publiczne, Domy kultury, Jednostki samorządu terytorialnego, Koła gospodyń wiejskich. Dofinansowanie można przeznaczyć na projekty z zakresu: poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych, wsparcia infrastruktury placówek oświatowych, wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych. Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego Ostateczny termin składania wniosków: 31 lipca 2020 r. Szczegóły na WWW

 

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Trwa nabór wniosków o granty w ramach Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. Program przewiduje dotacje na działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60.000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty; rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych; przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód.Organizatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Program jest realizowany we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.Ostateczny termin składania wniosków: 11 sierpnia 2020 r. Szczegóły na WWW

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Dotacje Fundacji mBanku można przeznaczyć na realizację projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne placówki oświatowo-naukowe. Najbliższe terminy składania wniosków upływają 22 lipca oraz 26 sierpnia 2020 r. Szczegóły na WWW

 

 

MAŁE PROJEKTY „4×3 – PROSTA SPRAWA!”

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu pn. Małe projekty „4×3 – prosta sprawa!”, który oferuje dofinansowanie małych projektów polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych. Organizatorem konkursu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Szczegóły na WWW

 

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY POMIĘDZY MŁODZIEŻĄ Z POLSKI ORAZ ROSJI

W  ramach programu można uzyskać granty na realizację zdalnych, polsko-rosyjskich wymian młodzieży realizowanych z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje non profit posiadające partnera w Rosji (np. szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i wyższe oraz fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne). Termin składania wniosków 31 lipca 2020 r. Szczegóły na WWW

 

POMOC FINANSOWA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Szczegóły na WWW

 

MEET AND CODE 2020 WRACA, ONLINE!

Meet and Code wraca z wirtualnym programem przygotowanym na 2020 rok. Już po raz czwarty, Meet and Code zaprasza organizacje non profit zarejestrowane na www.meet-and-code.org pragnące zorganizować wydarzenie online z zakresu kodowania dla dzieci i młodzieży pomiędzy 8 a 24 rokiem życia, w terminie września i października 2020. Organizacje non profit z 35 krajów mogą aplikować do 10 września 2020 r. Każdy zatwierdzony pomysł otrzyma 400 euro na zrealizowanie wydarzenia online. Szczegół na WWW

 

PROGRAM DOTACYJNY ,,NGO DLA SZCZECINA – SZCZECIN DLA NGO”

Miasto Szczecin uruchomiło specjalny budżet – 100 000 zł, na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o różnym charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, ekologicznym, sportowym, które pozwolą niwelować skutki pandemii koronawirusa. Dotacja na realizację zadania, zostanie przyznana na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. małej dotacji. Ofertę należy złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego, termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni. Szczegóły na www.

 

NABÓR WIOSKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH, PRIOR. 5

Trwa nabór wniosków do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020, który jest prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 5 będą przeznaczone na m.in. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym oraz pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. Szczegółowy regulamin naboru znajduje się na www Informacje nt. naboru – link.

 

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA – KLIMAT

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs pod hasłem „Klima(t) 2.0 – online solutions for future“ , który umożliwi przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację projektów z ułatwioną ścieżką finansowania, aby wspólnie wykorzystać czas kryzysu do projektowania i kształtowania świata po pandemii. Dofinansowanie projektów – do kwoty 23.000 PLN/5.000 Euro (do 80% całkowitych kosztów projektu). Termin składania – do 31 lipca. Okres realizacji projektów: 01.06.2020-16.11.2020. Szczegółowe informacje na stronie www.

 

NABÓR SPECJALNY – FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG A

Trwa specjalny nabór w Funduszu Małych Projektów Interreg VA – tylko dla Euroregionu Pomerania, który ma na celu ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa, wsparcie modelowych działań w zakresie zdalnej edukacji. Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty o charakterze non-profit: m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej. Warunki finansowania są spójne z obecnymi wytycznymi do Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Szczegóły na stronie instytucji.

 

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN – DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom – głównie młodym – chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanymz działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.