Co słychać w III sektorze?

PROGRAM SPOŁECZNIK NA RATUNEK – wyczerpana pula środków

Informujemy, że pula środków finansowych we wszystkich subregionach została wyczerpana. Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie. Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

 

 

 

AKTYWNA GMINA. AKTYWNE OSIEDLE. AKTYWNE SOŁECTWO

Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Jednym z wyznaczników zaangażowania społecznego jest udział w wyborach. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” chce nagrodzić gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą. Po 25 tys. złotych dotacji dla każdego z laureatów, a łącznie 100 tys. zł. Szczegóły na link

 

 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  W ROKU 2019

Badanie stanu wzajemnych relacji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych przeprowadzono po raz drugi. Wykorzystano do tego dedykowane narzędzie – Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Analizie podlegał rok 2019, a realizatorem całego procesu była Pracownia Pozarządowa. O opinie na temat współpracy pytano zarówno organizacje pozarządowe z Pomorza Zachodniego, jak też przedstawicieli/ki Urzędu Marszałkowskiego, zespołów działających przy Urzędzie i Radnych Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego. Współpraca została oceniona w kilkunastu obszarach, tak aby uzyskać jak najszerszy obraz całej sytuacji. Szczegóły na WWW

 

ZAKOŃCZYŁY SIĘ  KONSULTACJE LISTY FINALISTÓW KONKURSU MARSZAŁKA ,,SAMORZĄDOWY LIDER WSPÓŁPRACY Z NGO 2020”.

Lista Finalistów została poddana 14-dniowym konsultacjom, które odbyły się w terminie od 10 do 23 czerwca 2020 r. Podczas konsultacji stworzona została możliwość wyrażenia opinii na temat samorządów, które znalazły się w Finale Konkursu oraz ich działań prowadzonych na rzecz współpracy z III sektorem. W procesie konsultacji do Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęło 15 opinii. Opinie zostaną przedstawione członkom Komisji Konkursowej na posiedzeniu, podczas którego wyłonieni zostaną Samorządowi Liderzy Współpracy z NGO. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Urzędu  link 

GŁOSUJEMY NA NAGRODĘ REGIOSTARS 2020

Kolejny rok z rzędu zachodniopomorski projekt ma szansę zdobyć europejską nagrodę Regiostars 2020 dla najlepszych innowacyjnych projektów. Temat roku 2020 to „Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie programu Interreg. Aby zagłosować na projekt z Pomorza Zachodniego należy kliknąć na poniższy link – https://regiostarsawards.eu/, a następnie przejść do sekcji „Youth empowerment for cooperation across borders” (kolor filetowy) i z rozwijanej listy wybrać „iEER Interreg Europe”. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie serduszka. Również projekt zrealizowany przez  Fundację Nauka dla Środowiska ma szansę zdobyć europejską nagrodę Regiostars 2020 dla najlepszych innowacyjnych projektów. Aby zagłosować na ww. projekt należy kliknąć na link – https://regiostarsawards.eu/, a następnie przejść do sekcji Urban development Citizens engagement for cohesive European cities (kolor bordowy)  i z rozwijanej listy wybrać SOCIAL REVITALIZATION. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie serduszka.

 

BADANIE DOT. ZDROWIA PSYCHICZNEGO POLAKÓW W KONTEKŚCIE PANDEMII

Zachęcamy mieszkańców i pracowników ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego, do wzięcia udziału badaniu, które stawia za cel analizę wpływu pandemii koronawirusa w kontekście zdrowia psychicznego Polaków. Badania są prowadzone pod kierownictwem dr n. zdr. Anny Cybulskiej i mgr Kamili Rachubińskiej z PUM i będą dostępne do końca września. Są to:

  • Ocena funkcjonowania psychospołecznego Polaków w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – link lub odpowiednio:
  • Ocena funkcjonowania psychospołecznego personelu medycznego w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – link.

SZLACHETNA PACZKA – WŁĄCZ SIĘ W WOLONTARIAT

Znana ogólnopolska akcja, która ma swój finał pod koniec każdego roku już teraz szuka wolontariuszy i kandydatów na liderów regionalnych. Jeśli chcesz się rozwijać, a przy tym pomagać – zgłoś się poprzez stronę www – link. Od wielu lat akcja rozwija się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wolontariuszek.

WAŻNE DLA TRZECIEGO SEKTORA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ – TERMINY SPRAWOZDAŃ I CIT 8 DLA NGO

To jest specyficzny rok, dlatego też zmianie – wydłużeniu uległy terminy sprawozdawcze obowiązujące organizacje pozarządowe. Dla większości organizacji termin złożenia deklaracji CIT-8 to 31 lipca (w większości przypadków musi on być złożony elektronicznie). Natomiast sprawozdanie finansowe złożone elektronicznie i podpisane przez wszystkich członków zarządu należało złożyć do 30 czerwca br. Szczegółowe informacje nt. sprawozdawczości znajdą Państwo w infografice portalu ngo.pl – linkPolecamy sięgnąć również po artykuł poradniczy – link, a także nagranie szkoleniowe – link.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NOWE WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy – link

 

 6. EDYCJA SZKOŁY PRZYWÓDZTWA INSTYTUTU WOLNOŚCI

Szkoła Przywództwa to program adresowany do młodych liderów, osób w wieku od 25 do 38 lat, którzy oprócz pracy zawodowej i wykonywania codziennych obowiązków, robią coś jeszcze – działają w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, angażują się w życiu publicznym na szczeblu centralnym, pracują na rzecz swoich lokalnych społeczności, rozwijają karierę naukową czy swoje pasje. Szkoła Przywództwa to program, w którym uczestnicy reprezentują różne branże, poglądy czy wartości, ale chcą pracować na rzecz silnej i demokratycznej Polski. W 6. Edycji Szkoły Przywództwa weźmie udział w sumie 100 osób wybranych w czasie dwuetapowej rekrutacji. Szczegóły na TUTAJ

CIEKAWE ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE NA BRANŻOWYM PORTALU NGO.PL

Czwarta Tarcza. Śledzimy kolejne przepisy antykryzysowe istotne dla NGO –link

Które NGO-sy nie składają sprawozdań finansowych w 2020 roku –link

Klauzule społeczne są wciąż niedoceniane przez samorządy – link

Działania NGO-sów w czasie epidemii. Wyjaśnienia Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego  – link

Umowy o udział w imprezie turystycznej w dobie koronawirusa –link

 

NABORY, NABORY…

Urząd Miasta Szczecin www

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusze z portalu NGO.PL www

Źródło informacji – portal o funduszach europejskich

TRWA 5 NABÓR PROJEKTÓW DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V-A LITWA-POLSKA

W ramach piątego naboru wniosków pierwszeństwo strategiczne zostanie przyznane projektom ukierunkowanym na reagowanie na pandemię COVID-19, zarówno w kontekście reagowania na bieżące potrzeby kryzysowe, jak i łagodzenia skutków wybuchu epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych). 5. nabór projektów do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska odbywa się w trybie ciągłym (wnioski oceniane będą bezpośrednio po złożeniu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego) będzie trwał do momentu rozdysponowania wszystkich środków, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 r. do godziny 23:59 (GMT + 02:00 – czasu litewskiego). – link

TRWA NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH, PRIORYTET 5 PROO, EDYCJA 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020. Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.  –link

 

FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO  OFERUJE WSPARCIE

W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt. Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020 r.- link

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ EKOSYSTEMÓW PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 03.08.2020r., godz.15:00– link

 

DOTACJE NA WASZE DZIAŁANIA

BLOG KONKURSY DLA NGO

FUNDUSZE DLA NGO NA FACEBOOKU

ZAKŁADKA GRANTY NA PORTALU EURODESK

 

POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Asysta przy wizycie w urzędzie, u lekarza, ale także w teatrze, kinie czy wyjściu do znajomych – pomoc w wykonywaniu codziennych czynności osobom, które nie radzą sobie z nimi same, jest niezwykle ważna i potrzebna. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020”. Skorzystać z niego mogą organizacje pozarządowe. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegóły na WWW

 

KONKURSY NA PROJEKTY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I INNYMI SPECJALNYMI POTRZEBAMI. Pojawiły się konkursy na projekty dla osób z niepełnosprawnością. Głównie dotyczą innowacji – społecznych i technologicznych, ich opracowania i wdrażania, ale nie tylko. Szczegóły na WWW

 

POMOC FINANSOWA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Szczegóły na WWW

MEET AND CODE 2020 WRACA, ONLINE!

Meet and Code wraca z wirtualnym programem przygotowanym na 2020 rok. Już po raz czwarty, Meet and Code zaprasza organizacje non profit zarejestrowane na www.meet-and-code.org pragnące zorganizować wydarzenie online z zakresu kodowania dla dzieci i młodzieży pomiędzy 8 a 24 rokiem życia, w terminie września i października 2020. Organizacje non profit z 35 krajów mogą aplikować do 10 września 2020 r. Każdy zatwierdzony pomysł otrzyma 400 euro na zrealizowanie wydarzenia online. Szczegół na WWW

 

KONKURS „POLSKA POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA W ODPOWIEDZI NA PANDEMIĘ COVID-19”

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych (projektów), obejmujących realizację działań humanitarnych lub rozwojowych zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2020″. Ofertę należy przesłać do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 16:15. Szczegóły na WWW

 

KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ – #WIKTORIA1920

Biuro Programu Niepodległa zaprasza do składania wniosków na działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w tym:

1) włączenie obywateli we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez działania w społecznościach lokalnych, upowszechnianie wiedzy na jej temat, wspólnotowych form świętowania i idei świętowania przez działanie;

2) krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym oraz promocja postaw obywatelskich;

3) upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości Polski i odbudową państwowości uwzględniających kontekst lokalny. Wnioski można składać do 15 lipca br. Szczegóły pod linkiem.

GENERACJA 6.0 – GRANTY NA DZIAŁANIA SENIORALNE

Fundacja BGK uruchomiła program dofinansowujący działania na rzecz seniorów. Dofinansowane projekty mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności. Dofinansowanie może być przeznaczone na: przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu, zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu, organizację wydarzeń kulturalnych, koordynację i usługi specjalistyczne. Nabór wniosków trwa do 17 lipca br. Więcej informacji na www.

PROGRAM DOTACYJNY ,,NGO DLA SZCZECINA – SZCZECIN DLA NGO”

Miasto Szczecin uruchomiło specjalny budżet – 100 000 zł, na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o różnym charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, ekologicznym, sportowym, które pozwolą niwelować skutki pandemii koronawirusa. Dotacja na realizację zadania, zostanie przyznana na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. małej dotacji. Ofertę należy złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego, termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni. Szczegóły na www.

NABÓR WIOSKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH, PRIOR. 5

Trwa nabór wniosków do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020, który jest prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 5 będą przeznaczone na m.in. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym oraz pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. Szczegółowy regulamin naboru znajduje się na www Informacje nt. naboru – link.

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA – KLIMAT

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs pod hasłem „Klima(t) 2.0 – online solutions for future“ , który umożliwi przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację projektów z ułatwioną ścieżką finansowania, aby wspólnie wykorzystać czas kryzysu do projektowania i kształtowania świata po pandemii. Dofinansowanie projektów – do kwoty 23.000 PLN/5.000 Euro (do 80% całkowitych kosztów projektu). Termin składania – do 31 lipca. Okres realizacji projektów: 01.06.2020-16.11.2020. Szczegółowe informacje na stronie www.

 

NABÓR SPECJALNY – FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG A

Trwa specjalny nabór w Funduszu Małych Projektów Interreg VA – tylko dla Euroregionu Pomerania, który ma na celu ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa, wsparcie modelowych działań w zakresie zdalnej edukacji. Wnioskodawcą mogą być wszystkie podmioty o charakterze non-profit: m.in. organizacje pozarządowe, samorządy i ich jednostki podległe, szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury czy instytucje opieki zdrowotnej i społecznej. Warunki finansowania są spójne z obecnymi wytycznymi do Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Szczegóły na stronie instytucji.

NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN – DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom – głównie młodym – chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.