Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczny wymiar designu

Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Stowarzyszenie Media Dizajn, Inkubator Kultury w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział PTS zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Społeczny wymiar designu, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 17 marca 2020.

 

Przemiany jakie dokonały się w ostatnim czasie w postrzeganiu samego designu, jak również zmiany w obrębie interakcji designu z otoczeniem sprawiają, że przekroczył on dawne granice projektowania przemysłowego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wielu branż i obszarów, które często z przemysłem nie mają wiele wspólnego. Wszechobecność wzornictwa w codziennym życiu – projektowanie produktów, komunikacji, informacji i interfejsów, otoczenia, usług, a nawet protestu – skłaniają do zastanowienia się nad społecznym wymiarem designu.

Niewątpliwie design przekraczający granice przedmiotu jest coraz częściej utożsamiany z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w sferze szeroko rozumianej ludzkiej aktywności i problemów współczesnego świata. Dlatego też w ostatnim czasie stał się istotnym narzędziem w obszarze aktywności miejskich i tworzenia tożsamości miast, projektowania różnorodnych rozwiązań w interesie społeczeństwa, odpowiadania na problemy społeczne (np. wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych), ograniczania negatywnego wpływu wytwórczości na środowisko naturalne (eko design, design zrównoważony itp.).

W jaki sposób design funkcjonuje w społecznej świadomości? Jak społeczeństwo oddziałuje na design, a jak design wpływa na społeczeństwo? W jaki sposób design kształtuje nasze gusta? Jak reaguje na społeczne potrzeby? – to tylko część z pytań, które chcemy zadać uczestnikom konferencji. 

 

Program 

9.00 – 9.15 – OTWARCIE KONFERENCJI (dyrektor Instytutu Socjologii prof. Maciej Kowalewski oraz Prezes Stowarzyszenia Media Dizajn i Dyrektor Szczecińskiego Inkubatora Kultury dr Monika Tomczyk)

9.15 – 11.15 Sesja 1 SPOŁECZNE I ETYCZNE ASPEKTY DESIGNU

– dr hab. Paulina Rojek-Adamek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Społeczny wymiar designu – od afirmacji do spekulacji. O funkcjach i zadaniach współczesnego designu

– prof. Sławomira Kamińska-Berezowska (Uniwersytet Śląski), Moda a świat pracy. Refleksje socjologiczne

– prof. Beata Hoffmann (Uniwersytet Warszawski), Flakon perfumeryjny jako „wytwór społeczny”

– mgr Karolina Nowaczewska, dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Uniwersytet Szczeciński), Sumienie w skórzanym plecaku

– mgr inż. architekt Ewa Balanicka, Społeczna odpowiedzialność projektanta – etyczne aspekty projektowania na przykładzie architektury i mody

– mgr Marta Wylegała (Szczeciński Inkubator Kultury, Uniwersytet Szczeciński), Design odpowiedzialny w NGO – jak go wdrażać w życie?

11.15 – 11.45 – PRZERWA KAWOWA

11.45 – 13.45 Sesja 2DESIGN W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH

– dr Marta Jaskulska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), mgr Joanna Starba (Uniwersytet Gdański), Miejska infrastruktura rowerowa – między estetyką a użytecznością

– dr Magdalena Małachowska (Akademia Sztuki w Szczecinie), Zmiany w przemysłach kreatywnych w województwie zachodniopomorskim w kontekście Europy Centralnej

– mgr Magda Prokopczuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), W fabrykach doznań – o zmysłowości pozabiurowych przestrzeni pracy

– dr Monika Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński), dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz (Uniwersytet Szczeciński), Design doświadczeń w kontekście wyzwań współczesnej gospodarki

– mgr Mikołaj Raczyński (Uniwersytet Warszawski), mgr Witold Wachowski (IFiS PAN), Dizajn i przemoc

– dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Symulakra – rzeźba społecznej interakcji 

– prof. Blanka Brzozowska (Uniwersytet Łódzki), Playable city – nowe wyzwanie dla miejskiego designu – referat wyłożony

13.45 – 15.15 – PRZERWA OBIADOWA

15.15 – 17.00 Sesja 3DESIGN I PRZESTRZEŃ PRYWATNA – MIĘDZY ELITARNOŚCIĄ A MASOWOŚCIĄ

– dr Anita Basińska (SWPS, School of Form), dr Agnieszka Jeran (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Projektowanie mieszkania – stare funkcje, nowe wyzwania

– mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS w Lublinie), Etnodizajn bez folkloryzmu? Rozważania na przykładzie firmy IKEA

– mgr Katarzyna Bychak, Między perfekcją maszyny a niedoskonałością rękodzieła. Retradycja sztuki ludowej we współczesnym designie

– mgr inż. Piotr Biniek, Design kadru, ujęcia i planu filmowego, który w formie obrazu telewizyjnego wkracza do przestrzeni prywatnej mieszkań i domów. Odpowiedzialność twórcy i widza

– Piotr Pawłowski (Politechnika Łódzka, student architektury), Ekskluzywność a masowość materiałów. Różne spojrzenia na współczesny design

17.00 – 17.30 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Karolina Izdebska 

Zastępczyni Przewodniczącej: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US

Członkowie: dr Monika Tomczyk, dr Arkadiusz Kołodziej, mgr Aleksandra Sileńska, mgr Anna Ścibior-Butrym, Kamil Draganek, Wojciech Rodzeń, Paweł Trojnacki

Organizatorzy: Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji, Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Media Dizajn, Szczeciński Inkubator Kultury, Szczeciński Oddział PTS

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury al. Wojska Polskiego 90 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

new-element.svg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności, Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.